sabit reklam
Radyoaktif Işımalar

Radyoaktif Işımalar

radyoaktif_isima
Radyoaktif bir atomun dışarıdan bir etki olmaksızın çekirdeğinden tanecik fırlatmasına “radyoaktif ” denir. Işıma aynı zamanda bozunma gibi terimlerle de ifade
edilir. Işıma olaylarına ayrıca “doğal radyoaktiflik” denir. Işıma çeşitleri şunlardır:
alfa_isimasi

a Işımasının Özellikleri

 •  Pozitif yüklüdür.
 •  Kütle numarası büyük olan atomlar yapar.
 •  Pozitif yüklü olduğundan elektriksel alanda ve mag- netik alanda negatif (–) kutba sapar.
 •  a ışıması yapan atomun p ve n sayısı 2 azalır.

beta_isimasi

b– ışımasının özellikleri

 •  Negatif yüklüdür. Bu nedenle elektriksel alanda ve magnetik alanda pozitif (+) kutba sapar.
 • b ışıması yapan atomun p sayısı 1 artar, nötron sayısı 1 azalır.
 •  Giriciliği a ışınlarından fazladır.

NOT: b ışıması sonucu atomun izobarı oluşur.
beta
gama_isimasi

g Işımasının özellikleri

 •  Yüksüzdür. Bu nedenle elektriksel alanda ve mag- netik alanda sapma göstermez.
 •  g ışıması yapan atomun p ve n sayıları değişmez. Sadece enerjileri azalır.
 •  Giriciliği b ışınlarından fazladır.

radyoaktif_isima
pozitron_isimasi

b+ Işımasının Özellikleri

 •  Pozitif yüklüdür. Bu nedenle elektriksel alanda ve magnetik alanda negatif (–) kutba sapar.
 •  b+ ışıması yapan atomun proton sayısı 1 azalır, nöt- ron sayısı 1 artar. Bu sebeple atomun izobarı oluşur.

notron_isimasi

n Işımasının Özellikleri

 

 •  Yüksüzdür. Elektriksel ve magnetik alanlarda sap- maya uğramaz.
 •  n ışıması yapan atomun nötron sayısı 1 azalır, pro- ton sayısı değişmez. Bu nedenle atomun izotopu oluşur.

elektron_isimasi

 • e yakalama sonucunda;

Atomun proton sayısı 1 azalır, nötron sayısı 1 artar, kütle numarası değişmediğinden atomun izobarı oluşur.

Örnek: Bir radyoaktif izotopla ilgili olarak aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır?
A) a ışıması yaptığında atom numarası azalır.
B) b ışıması yaptığında kütle numarası değişmez.
C) Nötron yakaladığında atom numarası artar.
D) Elektron yakaladığında atom numarası azalır.
E) Oksijenli bileşiği de radyoaktiftir.
2002 Öss
cozum1

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)