Kimya

Çekirdek Tepkimelerinin Sınıflandırılması

Çekirdek Tepkimelerinin Sınıflandırılması

Çekirdek Tepkimelerinin Sınıflandırılması a. Doğal Çekirdek Tepkimesi: Radyoaktif atomların kendiliğinde yaptığı ışımalara de- nir. Tepkimeleri doğal çekirdek tepkimesine örnek olarak verilebilir. NOT: e yakalama doğal çekirdek tepkimesidir b. Yapay Çekirdek Tepkimesi: c. Fisyon (Çekirdek Bölünmesi) Tepkimeleri: Kararsız büyük çekirdeklerin, kararlı küçük çekirdeklere bölünmesine denir. Atom bombasının gerçekleşmesi fisyona örnektir. d. Füzyon (Çekirdek Kaynaşması) Tepkimeleri: Küçük kararsız […]

Radyoaktif Işımalar

Radyoaktif Işımalar

Radyoaktif Işımalar Radyoaktif bir atomun dışarıdan bir etki olmaksızın çekirdeğinden tanecik fırlatmasına “radyoaktif ışıma” denir. Işıma aynı zamanda bozunma gibi terimlerle de ifade edilir. Işıma olaylarına ayrıca “doğal radyoaktiflik” denir. Işıma çeşitleri şunlardır: a Işımasının Özellikleri  Pozitif yüklüdür.  Kütle numarası büyük olan atomlar yapar.  Pozitif yüklü olduğundan elektriksel alanda ve mag- netik alanda negatif (–) […]

Radyoaktivite

Radyoaktivite

Radyoaktiflik Atom çekirdeğindeki proton ve nötron taneciklerinin sayıları arasında bir denge vardır. Bu taneciklerden birinin çok fazla veya az olması o atomu kararsız hale getirir. Kararsız atomlara “radyoaktif atomlar” denir. Bu atomla- rın enerjisi çok yüksektir. Bu nedenle radyoaktif atomlar kendiliğinden ışıma yapar. Bu olay çekirdekte gerçekleştiği için “çekirdek tepkimesi” adını alır. Çekirdek tepkime- si […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)