sabit reklam
Radyoaktivite

Radyoaktiflik

radyoaktivite
Atom çekirdeğindeki ve taneciklerinin sayıları arasında bir denge vardır. Bu taneciklerden birinin çok fazla veya az olması o atomu kararsız hale getirir. Kararsız atomlara “radyoaktif atomlar” denir. Bu atomla- rın enerjisi çok yüksektir. Bu nedenle radyoaktif atomlar kendiliğinden ışıma yapar. Bu olay çekirdekte gerçekleştiği için “çekirdek tepkimesi” adını alır. Çekirdek tepkime- si ile arasındaki farklar aşağıdaki gibidir
kimyasal_tepkime

  • Radyoaktif elementler kimyasal tepkimeye girdik- lerinde radyoaktif yapıları değişmez. Oluşturdukları bileşikler de radyoaktif özellik gösterir.

radyoaktif_element
Şekildeki grafikte radyoaktif olan ve olmayan elementle- rin nötron sayısı proton sayısı değişimi görülmektedir.

nötron_proton_degisimi
Kararsız atomlar bazı ışımalar yaparak kararlı hale geç- meye çalışır. Buna göre grafikteki verilen bölgelerle ilgili şu yorumlar yapılabilir:
A bölgesi
Bu bölgedeki atomların nötron sayısı fazla olduğu için nötron fırlatırlar.
B bölgesi
Bu bölgedeki atomların proton sayısı fazla olduğu için proton fırlatırlar.
C bölgesi
Bu bölgedeki atomların kütle numarası (proton ve nötron sayıları toplamı) fazla olduğundan hem proton hem de nötron fırlatırlar.
Genel olarak;

  • Atom numarası 83 ten büyük olan elementlerin
  • Yapay elementlerin
  • n/p > 1 olan elemetlerin çekirdekleri radyoaktif özelliktedir.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)