2. Abdülhamid Han Biyografi Hayatı Yaşamı Kimdir ile etiketlenmiş başlıklar

2. Abdülhamid Han – 1 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Abdülhamid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve islam halifelerinin doksan dokuzuncusu. Çok iyi bir tahsil görerek din ilimlerini ve fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrendi.amcası Abdülaziz Han onu Mısır ve Avrupa seyahetlerinde yanında götürdü. Abdülaziz Han’ın tahttan indirip şehid ettiren, böylece Osmanlı devleti’nde

2. Abdülhamid Han – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Abdülhamid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) Ayastefanos Antlaşması II. Abdülhamit’in karşı olmasına rağmen Midhat Paşa, Damad Mahmud Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamlarının ısrarlarıyla girilen Osmanlı-Rus savaşı, Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Rus orduları başkomutanı Grandük Nikolay Nikolayeviç, barış esaslarının mütarekeyle birlikte görüşülmesi şartıyla bu isteği kabul etti

2. Abdülhamid Han – 3 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Abdülhamid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (3. Kaynak) Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve İslam halifelerinin doksan dokuzuncusu. Sultan Abdülmecid’in ikinci oğlu olup 1842’de Tir-i Müjgan Sultandan doğdu. On yaşında iken annesini kaybeden şehzade Abdülhamid, babasının emriyle Perestu Kadın Efendinin himayesine verildi. Özel hocalar tayin edilerek iyi bir eğitime

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)