sabit reklam
SAYI VE KESİR PROBLEMLERİ

Bir problemi çözebilmek için önce soruda verilen bilgiler matematiksel sembollerle gösterilmelidir. Bu aşamada önemli olan mümkün olduğu kadar az bilinmeyen kullanarak denklemi veya denklem sistemini kurmaktır.

Herhangi bir sayıyı x ile gösterelim.

İki sayının toplamı 40 ise

1 . sayı : x

2 . sayı : 40 – x

Herhangi iki sayıyı x ve y ile gösterelim.Ardışık üç çift sayıdan en büyüğünün 3 katı ile en küçüğünün 2 katının toplamı 52 dir.

Buna göre, ortanca sayı kaçtır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16Bir sınıfta öğrenciler sıralara 3 erli oturunca 3 sıra boş kalıyor. Eğer öğrenciler sıralara 2 şerli oturursa 7 öğrenci ayakta kalıyor.
Buna göre, sınıftaki öğrenci ve sıra sayısının toplamı kaçtır?


A) 44 B) 48 C) 50 D) 55 E) 59


38 kişinin katıldığı bir davete 5 evli çift katılırsa bayanların sayısı davete katılanların sayısının yarısından 3 eksik olacaktır.

Buna göre, davete katılan erkeklerin sayısı bayanların sayısından kaç fazladır?

A)2 B)3 C)4 D)5 E)6Birinci otobüsteki yolcu sayısı 68 olup her durakta 3 yolcu iniyor. İkinci otobüsteki yolcu sayısı 23 olup her durakta 2 yolcu biniyor.

Buna göre, kaç durak sonra birinci ve ikinci otobüsteki yolcu sayıları eşit olur?


A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11Bir taksinin taksimetresi ilk açılışta 1,3 YTL, gidilen yolun her 100 metresinde ise 90 YKr yazmaktadır.

Hiç beklemeden gidilen bir yolun sonunda 4 YTL ücret ödendiğine göre, yol en az kaç m dir?

A) 300 B) 270 C) 250 D) 240 E) 220

Bir öğrenci her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 2 katı kadar soru çözüyor.

5. günün sonunda toplam 1550 soru çözdüğüne göre, 3. gün kaç soru çözmüştür?

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)