Ölü Dinler ile etiketlenmiş başlıklar

Adventistler – (Dünya Dinleri)

Adventistler (Dünya Dinleri) 1831 yılında William Miller ( 1782 – 1849 ) adlı bir çiftçi tarafından ABD’nde kurulmuş bir Mesihi – dini – harekettir.Bunlar , İsa’nın gelişini umutla bekleyen bir gruptur. Miller Eski Ahit üzerinde çalışmış İsa’nın ikinci gelişinin önce 1843’de olmayınca 1844’de vuku bulacağı kanaatine ulaşmıştır. O, ikinci

Pentakostalistler – (Dünya Dinleri)

Pentakostalistler (Dünya Dinleri) Pentakostalistler ( The Pentocostal Revival) ABD ‘ de Los Angeles ‘da, 1906 ‘da zenci vaiz W.J.Seymour tarafından kurulmuş ve aynı yıl Norveçli Thomas Barratt tarafından Avrupa ‘ya yayılmıştır. Başlangıçta Hıristiyan tarikatı görünümündeki Pentakostalistler günümüzde ayrı bir din gibi hareket etmektedirler.   Bu hareketin mensupları, Kutsal Ruh

Kuveykırlar – (Dünya Dinleri)

Kuveykırlar (Dünya Dinleri) İnanç ve İbadetleri Kilisenin ve Kutsal Kitab ‘ın ( Bible) otoritesini reddedip sadece Kutsal Ruh ‘un otoritesini kabul ederler. Tanrı ‘nın direk olarak insan kalbinde ortaya çıktığına inanan Kuveykırlar; ibadet, kredo, sakrament, rahip ve din görevlisi kabul etmezler. ( Bu yönleriyle Mennonitler benzerler). Kuveykırlar sessizce düşünceye

Panawave Kültü – (Dünya Dinleri)

Panawave Kültü (Dünya Dinleri) Japonya’da ortaya çıkan ‘beyaz-giysili’ (Pana Wave Laboratory ) tarikat, bilinmeyen 10’uncu gezegenin Dünya’ya yaklaşmakta olduğunu ve 15 Mayıs 2003 de insanlığın büyük bir kısmının yok olacağını öne süren Tarikata üyeleri, Dünya’nın manyetik kutuplarının değişmesi üzerine büyük sel ve tsunami felaketleri yaşanacağına inanmaktadırlar. Tarikat 1970’lerde Yuko

Diyet Tarikatı – (Dünya Dinleri)

Diyet Tarikatı (Dünya Dinleri) Tanrının şişmanları sevmediğini ileri süren tarikatın kadın lideri, cennete girmek isteyenlerin mutlaka zayıflaması gerektiğini söylüyor.   ABD’de kısa bir süre önce kurulan ve parolası ‘Şişmanlar cennete giremez’ olan ‘Diyet’ tarikatının müritleri Tanrı katında kabul görmek için acımasızca oruç tutuyor. ‘Kilo verme atölyelerinde’ Tanrı‘nın beğenisini kazanana

Edelweiss Tarikatı – (Dünya Dinleri)

Edelweiss Tarikatı (Dünya Dinleri) Eduardo Gonzales Arenas bu tarikatın kurucusuydu. “Delhais” gezegeninden geldiğini iddia ediyor ve esas adının “Alain” olduğunu söylüyordu. Geliş amacı 1992 ‘de yaşanacak olan büyük nükleer felaketten dünyayı kurtarmak idi. Kurtulanları uzay gemileri ile “Delhais” eg*türecekti. Tarikatına girenlerin vücudu kızgın demirle dövmeleniyordu. Dövmedeki sembol ise UMMO

Tanrının Kurtuluşu Tarikatı – (Dünya Dinleri)

Tanrının Kurtuluşu Tarikatı (Dünya Dinleri) Tayvan’da kurulmuş olan bir UFO tarikatıdır. Liderleri 41 yaşındaki Chen, eski bir sosyal Bilimler öğretmeni… En iyi iki arkadaşı ise Hz.İsa ve Buda’nın onların bedenlerinde yaşadığına inandığı iki genç tarikat müridi idi… Tanrı ise zamanı geldiğinde dünyaya inecek ve Chen’in vücudunu araç olarak kullanacaktı!!!

Meyveş Nine Tarikatı – (Dünya Dinleri)

Meyveş Nine Tarikatı (Dünya Dinleri) Amerika’daki bir UFO tarikatı mensuplarının, 130 yaşında öldüğünden dolayı uzaylı olduğuna inandıkları “Meyveş Nine”nin köyü Trabzon, Sürmene’dedir. Buradan yaklaşık 30 dakika içinde beton düzgün bir yoldan Meyveş ninenin köyüne ve evine ulaşılabilir. Meyveş Nine Kırım savaşı sırasında çocukken bir gemiyle Sürmene’ye kaçan bir ailenin

Güneş Tapınağı – (Dünya Dinleri)

Güneş Tapınağı (Dünya Dinleri) 1984 yılında kurulan Kültün kurucuları Luc Jouret (1947-1995) ve Joseph Di Mambro (1924-)dur.1995’te Fransa’nın Vercors bölgesinde yanarak kömürleşmiş 16 ceset bulundu. Bunlarda kendi istekleri ile bu intihar yolunu seçmişlerdi. Grup liderleri Luc Jouret’de kendi isteği ile yaşamına son verenlerin arasında bulunuyordu. 1994 yılında “Güneş Tapınağı”

Nacilik – (Dünya Dinleri)

Nacilik (Dünya Dinleri) İslamiyette Sünnilik inançlarının bir kısmını benmsemiş bir kuruluş – tarikat– dur. Bu kuruluşa göre Tanrı birdir, yaratıcıdır, önsüz-sonsuzdur, ölümsüzdür. Muhammed O’nun elçisidir, ondan önce gelen peygamberlerde Tanrı elçileridir. Kur an doğru yoldur. Bütün iyilikler Tanrıdan gelir, yazgı yargı günü vardır , Ancak , insanda tekil istenç

Kaderiyye – (Dünya Dinleri)

Kaderiyye (Dünya Dinleri) Kader inancını reddeden düşünce ve inanç akımı. Bu adlandırma, akım üyelerinin Allah’ın belirlediği kader yerine (İslamiyete göre) insanin belirlediği bir kadere inanmaları ve fiilleri Allah‘a değil insana isnat etmelerinden dolayı yapılmıştır. Tam bir düşünce ve inanç okulu durumuna gelmesini sağlayacak bir sistematiğe sahip olmayan Kaderiyye akımınin

Ahilik – (Dünya Dinleri)

Ahilik (Dünya Dinleri) Ahilik, alışılagelen anlamda bir tarikat değil, bir uğraş örgütüdür. Belli kuralları, koşulları, inanç geleneği bulunan, din e bağlı tarikattan apayrı özelliği olan, bir kurumdur. Ancak, tasavvufla, tarikatlarla ilgili araştırıcılar, bu kurumun benimsediği birtakım ilkelerle tarikatlar arasında yakınlık gördüklerinden, Ahilik de bilinen tarikatlar arasında yer aldı. Ahilik’in

İsmaililik – (Dünya Dinleri)

İsmaililik (Dünya Dinleri) Kurucusu, genellikle “imam” diye anılan İsmail ‘in Halife Ali’nin torunlarından olduğu 8 inci yüzyılda yaşadığı söylenir. Kimi kaynaklara göre İsmail, Oniki İmamdan Cafer Sadık’ın en büyük oğludur. İsmail şaraba düşkün olduğundan yerine Musa Kazım getirilmek istenmiş se de, buna karşı çıkılmıştır.   Londra’daki ismaili Merkezi İsmail’in

Haricilik – (Dünya Dinleri)

Haricilik (Dünya Dinleri) Havaric sözcüğü “haric”in çoğuludur; dışa çıkanlar, dışta kalanlar demektir. Gerçek anlamı Sünnilik’le Şiilik’ten ayrılanlardır. Bu mezhebin, ortaya çıkışı Sıffın Savaşı’nda görülür. Sıffın Savaşı’nda Ali üstün durumdaydı, bunu istemeyenler olayı yatıştırmak, karşı yanı yenilgiden kurtarmak için barış yapılmasının daha uygun olduğunu ileri sürerek işin içinden sıyrılmaya çalıştılar.

Bogomiller – (Dünya Dinleri)

Bogomiller (Dünya Dinleri) 10. Yüz yıldan başlayarak Bizans ‘ta bulunan din adamları, Bulgaristan ‘da ” Bogomiller ” adı verilen yeni bir dinsel akımın gelişmekte olduğunu fark ettiler. Akımın kurucusu Bogomil (Tanrı ‘nın sevdiği) adında bir köy papazıydı. Yaklaşık 930 yıllarında papaz Bogomil yoksulluk, alçakgönüllülük, dua ve tövbe ile geçen

Tapınak Şovalyeleri – (Dünya Dinleri)

Tapınak Şovalyeleri (Dünya Dinleri) Tarihin en gizemli topluluklarından biri de hiç kuşkusuz Tapınakçılar’dır. Fransızca’da “Templiers”, İngilizce’de “Templars” olarak adlandırılan bu şövalyelerin gizemi günümüzde de varlığını korumaktadır. Özellikle de Mason Cemiyetlerinin bu şövalyelere sahip çıkmaları günümüzde de süregelen bir ilgiye kaynaklık etmektedir.   1099 yılında Kudüs ve Filistin’deki kutsal yerler

Hurufilik – (Dünya Dinleri)

Hurufilik (Dünya Dinleri) Hurufilik, kimi araştırmacılara göre ayrı bir din, kimilerine göre bir mezheptir ya da yalnızca bir tarikattir. Ne var ki tüm araştırmacılar Hurufiliğin harflere olan özel ilgisi üzerinde birleşirler. Zaten bu akımın çeşitli yapıtlardaki tanımları doğrudan Hurufilik’in bu niteliğini vurgulamaktadır. Örneğin Orhan Hançerlioğlu’nun “Felsefe Ansiklopedisi”nde Hurufilik, “harflerden

Adige Dini – (Dünya Dinleri)

Adige Dini (Dünya Dinleri) Adıgeler Kuzey Kafkasya halklarından olup, tarihin bilinen en eski devirlerinden günümüze kadar Kuzey Kafkasya’nm orta ve batı kesimlerinde yaşayan ve Adıge dilini konuşan otohkton halklardan birisidir. Batılılar onların ülkelerine Circassia, kendilerine de Circassien derler. Osmanlı kaynaklarında diğer Kafkas halkları ile birlikte Çerkes-Çerakis tabiri kullanılmaktadır. Araplar

Eski Mısır Dini – (Dünya Dinleri) – (1. Bölüm)

Eski Mısır Dini (Dünya Dinleri) (1. Bölüm) Özet Mısır Tarihi Yontmataş devrinde Mısır, tropikal bir iklimin etkisindeydi ve bu iklime uygun bitki örtüsüyle kaplıydı. Konutlar henüz vadinin üstündeydi, başlıca insan etkinlikleriniyse, avcılık ve balıkçılık oluşturuyordu. Yontmataş devri sonunda, bütün Afrika’da bir kaya sanatı gelişti, Yukarı Mısır’daki kayalar ve mağara

Eski Mısır Dini – (Dünya Dinleri) – (2. Bölüm)

Eski Mısır Dini (Dünya Dinleri) (2. Bölüm)   Rahipler – Ayinler – Mabetler: Mısır dininin tatbikatini rahipler yapar ve onlar bu teolojiyi düzenlerlerdi. Rahipler krallar tarafindan çok zengin bir hale getirilmislerdir. Rahipler, halk tarafindan ilahlara kesilen kurbanlar ve verilen hediyelerle bol bol geçiniyorlar ve mabetlerde genis yerlerde oturabiliyorlardi. Ayni

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)