sabit reklam
Basit Eşitsizlik

a ve b birer gerçel sayı olmak üzere,
a < b veya a = b veya a > b
durumlarından yalnız biri doğrudur. Gerçel sayılarda bu durumlara üç hal kuralı adı verilir.
a ‚ b koşulunu içeren ifadelere ise eşitsizlik denir.

Gerçel Sayılarda Toplama ve Çıkarma

 İki pozitif gerçel sayının toplamı pozitiftir.
a > 0 ve b > 0 ise a + b > 0 dır.

İki negatif gerçel sayının toplamı negatiftir.
a < 0 ve b < 0 ise a + b < 0 dır.

Farklı işaretli iki gerçel sayının toplamında mutlak değeri büyük olan sayının işareti alınır, sayılar birbirinden çıkarılır.

Örnek,

–2 + 5 = +(5 – 2) = +3
–8 + 3 = –(8 – 3) = –5


bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)