Prizmalar konu anlatımı ile etiketlenmiş başlıklar

Prizmalar

Prizmalar Kesiti üçgen şeklinde olan saydam cisimlere prizma denir. Tam Yansımalı Prizmalar Kesiti ikizkenar dik üçgen şeklinde olan camdan yapılmış prizmalardır. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmek isteyen ışın sınır açısından büyük açı ile gelirse tam yansıma yapacağını biliyoruz. Camdan havaya sınır açısı 42° dir. Bu prizmalarda 42° sınır açısından dolayı

Prizmalar

Alt ve üst tabanları eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. Yan yüzler tabana dik ise dik prizma, dik değilse eğik prizma denir. Prizmalar tabanlara göre isim alırlar. ABCD, EFGH, Prizmanın tabanlardır. [AE], [EF], [BC] … Prizmanın ayrıtlarıdır. ABFE, BCGF, … Prizmanın yanal yüzeyleridir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)