Prizmalar

Alt ve üst tabanları eş şekillerden oluş cisimlere prizma denir. Yan yüzler tabana dik ise dik prizma, dik değilse
eğik prizma denir. Prizmalar tabanlara göre isim alırlar.

Prizmalar001

ABCD, EFGH, Prizmanın tabanlardır.
[AE], [EF], [BC] … Prizmanın ayrıtlarıdır.
ABFE, BCGF, … Prizmanın yanal yüzeyleridir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)