Prizmalar ygs ile etiketlenmiş başlıklar

Prizmalar

Alt ve üst tabanları eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. Yan yüzler tabana dik ise dik prizma, dik değilse eğik prizma denir. Prizmalar tabanlara göre isim alırlar. ABCD, EFGH, Prizmanın tabanlardır. [AE], [EF], [BC] … Prizmanın ayrıtlarıdır. ABFE, BCGF, … Prizmanın yanal yüzeyleridir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)