Hess Yasası

Bir kimyasal tepkimenin entalpisi tepkimenin takip ettiği yollara bağlı değildir.
Hess yasasının genel ilkeleri şöyledir;
1. Bir tepkime ekzotermik ise bunun tersi olan tepkime aynı miktarda endotermik olur. Yani tepkime ters çevrilir- se, entalpi işareti de ters çevrilir.
2. Tepkimelerde alınan veya verilen ısı tepkimeye giren veya çıkan maddelerin miktarları ile doğru orantılıdır. Ya-ni tepkime denklemi herhangi bir sayı çarpılır veya bölünürse entalpi de çarpılır veya bölünür.
3. Bir tepkime bir kaç tepkimenin toplamı ise toplam tepkimenin entalpisi toplanan tepkimelerin entalpilerinin toplamına eşit olur.
Hess yasasına göre toplanan tepkimelerin entalpileride toplanır.