sabit reklam
Hess Yasası ve Bağ Enerjileri

Bir kimyasal tepkimenin entalpisi tepkimenin takip ettiği yollara bağlı değildir.
şöyledir;
1. Bir tepkime ekzotermik ise bunun tersi olan tepkime aynı miktarda endotermik olur. Yani tepkime ters çevrilir- se, entalpi işareti de ters çevrilir.
2. Tepkimelerde alınan veya verilen ısı tepkimeye giren veya çıkan maddelerin miktarları ile doğru orantılıdır. Ya-ni tepkime denklemi herhangi bir sayı çarpılır veya bölünürse entalpi de çarpılır veya bölünür.
3. Bir tepkime bir kaç tepkimenin toplamı ise toplam tepkimenin entalpisi toplanan tepkimelerin entalpilerinin toplamına eşit olur.
Hess yasasına göre toplanan tepkimelerin entalpileride toplanır.

ornek_kimyasal_tepkimeler
cozum_kimyasal_tepkimeler

bag_enerjileri
Gaz halindeki bir molekülde iki atom arasındaki bağı ko- parmak için gereken enerjiye bağ enerjisi denir.
Bağ enerjisinden yararlanarak tepkimenin ΔH ını bulabi- liriz.
ΔH =Kırılan bağların enerjisi-Oluşan bağların enerjisi
Bağ kırılması endotermik, bağ oluşumu ekzotermiktir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)