Kimya

Hess Yasası ve Bağ Enerjileri

Hess Yasası ve Bağ Enerjileri

Hess Yasası Bir kimyasal tepkimenin entalpisi tepkimenin takip ettiği yollara bağlı değildir. Hess yasasının genel ilkeleri şöyledir; 1. Bir tepkime ekzotermik ise bunun tersi olan tepkime aynı miktarda endotermik olur. Yani tepkime ters çevrilir- se, entalpi işareti de ters çevrilir. 2. Tepkimelerde alınan veya verilen ısı tepkimeye giren veya çıkan maddelerin miktarları ile doğru orantılıdır. […]

Tepkime Isısı Çeşitleri

Tepkime Isısı Çeşitleri

Tepkime Isısı Çeşitleri Molar Oluşum Isısı (Entalpisi) 1 mol bileşiğin standart şartlarda elementlerinden olu- şum sırasındaki entalpi değişimine molar oluşum ısısı denir. C + O2 Æ CO2 ΔH = 94 kkal/mol N2 + 3H2 Æ 2NH3 ΔH = –22 kkal PN2 + fH2 Æ NH3 ΔH = –11 kkal/mol Molar Yansıma Isısı 1 mol maddenin […]

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Enerji Doğadaki ve evrendeki bütün maddelerin İçlerinde mad- denin yapısına ve miktarına göre az veya çok enerji de- po edilmiştir. Bu enerjiye o maddenin ısı kapsamı veya entalpisi denir. Isı kapsamı sistemin içinde var olan bütün enerji şekille- rinin toplamıdır. Bu enerjilerin bir kısmı potansiyel, bir kısmı kinetik türde olabilir. Tepkime Entalpisi Tepkime […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)