sabit reklam
Tepkime Isısı Çeşitleri

Tepkime Isısı Çeşitleri

Molar Oluşum Isısı (Entalpisi)

1 mol bileşiğin standart şartlarda elementlerinden olu- şum sırasındaki entalpi değişimine molar oluşum ısısı denir.
C + O2 Æ CO2 ΔH = 94 kkal/mol N2 + 3H2 Æ 2NH3 ΔH = –22 kkal PN2 + fH2 Æ NH3 ΔH = –11 kkal/mol

Molar Yansıma Isısı

1 mol maddenin yanması sırasındaki ısı değişime molar yanma ısısı denir.
molar_yansima_isisi
NOT: N2 nin yanması dışında tüm yanma tepkimeleri ekzotermiktir
Kimya_ornek

Molar Nötrleşme Isısı

1 mol asit ya da bazın yeteri kadar baz ya da asit ile tepkimesi sırasındaki ısı değşimine molar nötrleşme ısısı denir.
Nörtleşme tepkimelerinin tümü ekzotermiktir.
H+ (suda) + OH- (suda) Æ H2O(s) + 13,6 kkal

Molar Çözünme Isısı

1 mol maddenin çözünmesi sırasında ısı değişmine mo- lar çözünme ısısı denir.
NaCl(k) Æ Na (suda) + Cl (suda) ΔH = 42,4 kkal

NOT: Molar çözünme ısısı endotermik ya da ekzotermik olabilir.

Molar Hal Değişme Isısı

Maddenin katıdan sıvı faza geçmesi sırasındaki ısı değişimidir. Endotermiktir.

Buharlaşma Isısı

Maddenin sıvıdan gaz fazına geçmesi sırasındaki ısı değişimidir. Endotermiktir.

Donma Isısı

Maddenin sıvıdan katı faza geçmesi sırasındaki ısı deği- şimidir. Ekzotermiktir.

Yoğunlaşma Isısı

Maddenin gazdan sıvı faza geçmesi sırasındaki ısı deği- şimidir. Ekzotermiktir.
Enerji_degisimi_

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)