Elektron ile etiketlenmiş başlıklar

Yüklü Parçacıkların Elektriksel Hareketi ve Rölativite

Yüklü Parçacıkların Elektriksel Hareketi ve Rölativite Yüklü Tanecikler Elektron En küçük elektrik yüküne sahiptir. Yüküne bir elemantel yük denir. 1 elementel yük 1.6.10-19C dur. 1866 yılında Thamson tarafıdan yapılan deneyler sonucunda keşfedildi. Negatif elektrik yüküne sahip bu parçacığın kütlesi bir hidrojen atomu kütlesinin yaklaşık 1836 da birine eşittir. Bu da yaklaşık olarak

Mol Kavramı

Mol Kavramı Günlük hayatta bazı sayıları ifade etmek için birtakım kavramlar kullanılır. Örneğin, 10 tane demek yerine 1 deste denilir. Kimyada kullanılan hesaplamalarda atom ve molekülle- rin tek tek kütlelerinden söz etmek olanaksızdır. Bu ne- denle mol kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram Avogad- ro tarafından öne sürülmüştür 1 mol

Atom Yapısı

Atom Yapısı Çekirdek Proton ve nötron taneciklerini kapsar. Atomun kütlesini çekirdek oluşturur. Atomun en yoğun bölgesidir. Proton Atomun çekirdeğinde bulunan (+) yüklü taneciklerdir. Sembolü “p” dir. Proton sayısı = Atom numarası = Çekirdek yükü Her elementin proton sayısı farklıdır. Nötron Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz (nötr) taneciklerdir. Sembolü “n” dir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)