Yüklü Parçacıkların Elektriksel Hareketi ve Rölativite

Yüklü Parçacıkların Elektriksel Hareketi ve Rölativite

Rolativite

Yüklü Tanecikler

Elektron

  • En küçük elektrik yüküne sahiptir. Yüküne elemantel yük denir. 1 elementel yük 1.6.10-19C dur. 1866 yılında Thamson tarafıdan yapılan deneyler sonucunda keşfedildi.
  • Negatif elektrik yüküne sahip bu parçacığın kütlesi  hidrojen atomu kütlesinin yaklaşık 1836 da birine eşittir.
  • Bu da yaklaşık olarak 9.11.10-31 kg dır.

Proton

  • Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Yüküelektronun yüküne eşit yani 1.6.10-19C olur. Kütlesi elektronun kütlesinin yaklaşık olarak 1836 katına eşittir.

Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi

  • Paralel yüklü iki levha V potansiyel farkı altında yüklendiğinde levhalardan birisi (+). diğeri (-) yüklenir. Bu iki levha arasında (+) dan (-) ye doğru elektrik alan oluşur.

elektriksel_kuvvet

  • Yük levhadan diğer levhaya hareket etmiş ise x=d olucağından yapılan iş W = V.q olur. (levhalar arası uzaklığa bağlı değil) Elektriksel kuvvetin yaptığı işi parçacığın kinetik enerjisindeki değişimden faydalanarakta hesaplayabiliriz.

elektriksel_kuvvetin_yaptigi_is

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)