Fizik 2

Durgun Kütle Enerjisi – Kinetik Enerji – Momentum

Durgun Kütle Enerjisi – Kinetik Enerji – Momentum

Durgun Kütle Enerjisi Einstin’e göre bütün parçacıklar durgun olsalar bile enerjileri vardır. Bu enerjiye durgun kütle enerjisi denir.

Rölativite

Rölativite

Rölativite 20. yüzyılın başlarında fizikte yeni ve büyük gelişmeler oldu. ileri sürülen rölativite ve kuantum teorileri o güne kadar yapılan varsayımların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Özellikle özel rölativite ve kuantum kavramları fizikte yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. Modern fiziğin bu kavramlarla başladığını söyleyebiliriz. Newtonun klasik fizik yasaları büyük ve hızı ışık hızıyla kısyaslanamayacak kadar küçük maddeler için geçerlidir ve doğru […]

Yüklü Parçacıklarının Yörüngeleri

Yüklü Parçacıklarının Yörüngeleri

Yüklü Parçacıklarının Yörüngeleri +q yükü elektrik alana dik doğrultuda girdiğinde elektriksel kuvvetin etkisinde saparak şekildeki yörüngeyi izler. Ossiloskobun yapısını üç bölüme ayırabiliriz,  Kısım elektron elde edilen fitil ve bu elektronları hızlandıran anot ve katottan oluşur.  Kısım, yatay ve düşey paralel levhalardan oluşmuş saptırıcılar vardır.  Kısım, inceleme yapılan ekran vardır. Elektronun sıcak bir fitilden salınması […]

Yüklü Parçacıkların Elektriksel Hareketi ve Rölativite

Yüklü Parçacıkların Elektriksel Hareketi ve Rölativite

Yüklü Parçacıkların Elektriksel Hareketi ve Rölativite Yüklü Tanecikler Elektron En küçük elektrik yüküne sahiptir. Yüküne bir elemantel yük denir. 1 elementel yük 1.6.10-19C dur. 1866 yılında Thamson tarafıdan yapılan deneyler sonucunda keşfedildi. Negatif elektrik yüküne sahip bu parçacığın kütlesi bir hidrojen atomu kütlesinin yaklaşık 1836 da birine eşittir. Bu da yaklaşık olarak 9.11.10-31 kg dır. Proton Atomun çekirdeğinde […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)