sabit reklam
Yüklü Parçacıklarının Yörüngeleri

 • +q yükü elektrik alana dik doğrultuda girdiğinde elektriksel kuvvetin etkisinde saparak şekildeki yörüngeyi izler.

yuklu_parcaciklarin_yorungeleri

yuklu_parcaciklar

 • Ossiloskobun yapısını üç bölüme ayırabiliriz,  Kısım elektron elde edilen fitil ve bu elektronları hızlandıran anot ve katottan oluşur.
 • Kısım, yatay ve düşey paralel levhalardan oluşmuş saptırıcılar vardır.
 • Kısım, inceleme yapılan ekran vardır.
 • Elektronun sıcak bir fitilden salınması (termoiyonik salınma) sonucunda açığa çıkan elektron Vh potansiyel gerilimi altında hızlandırılır. Hızlanan elektronların bir kısmı anot olarak kullanılan içinde silindir şeklinde delik bulunan silindire takılsada bir kısmı delikten geçerek şu oresan madde kaplı ekrana çarparak ekranda parıldar.
 • Elektronların ekran üzerinde nereye çarpacığı yatay ve düşey saptırıcılalrın gerilimine bağlı olarak değişir.
 • I. kısımda ısıtılan fitilden çıkan elektronlar hızlandırıcı potansiyel (VH) uygulanarak hızlandırılır. Başka bir potansiyel uygulanmazsa elektronlar doğrusal yörünge izleyerek ekranın O noktasına düşer. Ekranda parlak bir nokta oluşur.
 • II. bölümdeki yatay duran paralel levhalara gerilim (VD) uygulanırsa elektronun yörüngesi düşey doğrultuda sapar. Elektronlar ekranda y ekseni boyunca iz bırakırlar.

alternatif_gerilim

kutle_tayini

Elektron_Tabancasi

ornek_001

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)