Mol Kavramı

Günlük hayatta bazı sayıları ifade etmek için birtakım kavramlar kullanılır.
Örneğin,
10 tane demek yerine 1 deste denilir.
Kimyada kullanılan hesaplamalarda atom ve molekülle- rin tek tek kütlelerinden söz etmek olanaksızdır. Bu ne- denle mol kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram Avogad- ro tarafından öne sürülmüştür
elmas

1 mol = 6,02.10 üzeri 23 tane tanecik
N = Avogadro sayısı = 6,02.10 üzeri 23 tane

  • Tanecik denilince akla,

– Atom
– Molekül
– İyon
– Proton
– Elektron
– Nötron tanecikleri gelmelidir.
NOT: Mol miktarı belirleyen bir birimdir.

Mol – Tanecik Sayısı İlişkisi

2 mol H2O molekülü = 2 N tane H2O molekülü
= 2.6,02.10 üzeri 23 tane H2O molekülü
= 12,04.10 üzeri23 tane H2O molekülü
mol_ornek

Mol – Hacim İlişkisi

1 mol gaz (gazın cinsi ne olursa olsun) N.K. da (normal koşullarda) 22,4 L hacim kaplar. N.K. Æ Sıcaklığın 0°C ve basıncın 1 atm olduğu koşul- lardır.

Atom – Gram, Formül – Gram, İyon – Gram
Atom – gram: 1 mol atomun kütlesi. Formül – gram: 1 mol bileşiğin kütlesi.
Na2CO3 5H2O bileşiğinin mol kütlesini bulunuz.
İyon – gram: 1 mol iyonun kütlesi. Bu ifadelerin hepsi mol ını taşır.
3 molekül – gram NH3 gazı = 3 mol NH3 molekülü
2 atom – gram Na atomu = 2 mol Na atomu.

Mol – Kütle İlişkisi

Bir taneciğin kütlesi ölçülemez. Ancak deneysel olarak bir atomun kütlesi diğerine göre kıyaslanabilir. Bu işlem için elementlerden 12C atomu referans seçilmiştir. C atomuna bağlı olarak diğer atomların kütleleri he- saplanmıştır.
C atomuna bağlı bulunan atomun kütlesine “bağıl atom kütlesi” denir. Her elementin bağıl atom kütlesi vardır.
C: 12 O: 16
H: 1 Mg: 24
1 mol C atomu = N tane C atomu = 12 gram.
1 mol taneciğin kütlesine “mol kütlesi” denir. Birimi
“g/mol” dür. MA ile gösterilir.
Mol ile kütle arasındaki ilişki şu formülle ifade edilir.

mol_kutlesi

mol_kutlesi_ornek
Mutlu_mol_gunlari

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)