Kimya

Avogadro Kanunu

Avogadro Kanunu

Avogadro Kanunu Aynı şartlardaki (basınç ve sıcaklıkları aynı) gazların hacimleri ile mol sayıları doğru orantılıdır. Normal koşullarda (N.K. da) 1 mol gaz 22,4 L hacim kaplar. ÖRNEK: CH4 ve C3H6 gazlarından oluşan karışımın N.K. da hac- mi 11,2 L ve kütlesi 10,6 gramdır. Buna göre, karışımda kaç gram C3H6 vardır? (C : 12, H : 1) A) […]

Mol Kavramı

Mol Kavramı

Mol Kavramı Günlük hayatta bazı sayıları ifade etmek için birtakım kavramlar kullanılır. Örneğin, 10 tane demek yerine 1 deste denilir. Kimyada kullanılan hesaplamalarda atom ve molekülle- rin tek tek kütlelerinden söz etmek olanaksızdır. Bu ne- denle mol kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram Avogad- ro tarafından öne sürülmüştür 1 mol = 6,02.10 üzeri 23 tane tanecik […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)