Avogadro Kanunu

Avogadro Kanunu

Aynı şartlardaki (basınç ve sıcaklıkları aynı) gazların hacimleri ile mol ı doğru orantılıdır. Normal koşullarda (N.K. da) 1 mol gaz 22,4 L hacim kaplar.
gaz_hacmi_hesabi

ÖRNEK: CH4 ve C3H6 gazlarından oluş karışımın N.K. da hac- mi 11,2 L ve kütlesi 10,6 gramdır. Buna göre, karışımda kaç gram C3H6 vardır?
(C : 12, H : 1)
A) 2,1   B) 3,2   C) 4,2    D) 6,4    E) 8

Cozum_001

ÖRNEK: CH4 ve C3H6 gazlarının 10,6 gramlık karışımında 0,7 mol C atomu bulunmaktadır. Buna göre, karışımdaki CH4 gazının hacim yüzdesi kaçır? (C : 12 H : 1)
A) 10    B) 20    C) 40   D) 60    E) 80
Cozum_carbon
ÖRNEK: Molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?
A) Avogadro sayısı kadar molekül 22,4 L dir. B) Avogadro sayısı kadar molekül bir moldür. C) Elementin en küçük birimidir.
D) Farklı cins artomlardan oluşur. E) Aynı cins atomlardan oluşur.
2002 ÖSS
CÖZÜM: Avogadro sayısı kadar molekül her zaman N tanedir. Yani 1 moldür. 1 mol gaz N.K. da 22,4 L dir. (A her zaman değil.)
Avogadro sayısı kadar molekül her zaman N tanedir. Ya- ni 1 moldür. (B doğru)
Elementin en küçük birimi atomdur. (C yanlış)
Molekül aynı cins veya farklı cins atomlardan oluşabilir. H2 (aynı cins), H2O (Farklı cins) atom içerir.
(D ve E şıkları her zaman doğru olmaz.)
Yanıt B

ÖRNEK: Normal koşullarda ve ideal davranışta olan He ve CH4 gazlarını karşılaştıran aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(Atom kütleleri: H = 1, He = 4, C = 12)
A) Bir mol CH4 ün hacmi bir mol He nin hacmine eşittir. B) Bir mol CH4 ün kütlesi bir mol He nin kütlesinin 4 katıdır.
C) Bir mol CH4 deki toplam atom sayısı bir mol He dekinden fazladır.
D) Bir gram He nin mol sayısı bir gram CH4 ün mol sayısından küçüktür.
E) He gazının yayılma hızı CH4 gazının yayılma hızın- dan daha fazladır.
2007 ÖSS/1
cozum_mol
ornek_cozum

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)