Molekül ile etiketlenmiş başlıklar

Mol Kavramı

Mol Kavramı Günlük hayatta bazı sayıları ifade etmek için birtakım kavramlar kullanılır. Örneğin, 10 tane demek yerine 1 deste denilir. Kimyada kullanılan hesaplamalarda atom ve molekülle- rin tek tek kütlelerinden söz etmek olanaksızdır. Bu ne- denle mol kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram Avogad- ro tarafından öne sürülmüştür 1 mol

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)