Hüseyin Nihal Atsız ile etiketlenmiş başlıklar

Türk Milletinin Şeref Şehrahı (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Milletinin Şeref Şehrahı (Hüseyin Nihal ATSIZ) Çınaraltı dergisinin 83. sayısında Türk Tarihinin Şeref Galerisi” adlı yazısı ile Adnan Giz ortaya güzel bir teklif atmaktadır: Türk tarihinin en mühim ve büyük 40 şahsiyeti için bir galeri yapmak… Buraya girecek şahsiyetler için de üç şart koşuyor: 1- Türk soyundan olmak;

Nejdet Sançar (1910 – 1975) (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Nejdet Sançar (1910 – 1975) (Hüseyin Nihal ATSIZ) Nejdet Sançar öldü demek, Türkçülük cephesi en iyi savaşan tümenini kaybetti demektir. Bu boşluğu ve ön saflardakilerin yıpranmışlığından doğan açığı ikinci, üçüncü sırada hedefe doğru yürüyenler dolduracak, yürüyüşe bir an bile ara verilmeyecektir. Gerçek insan için hayat, savaştır. Biz bu dünyaya

Komünist Donkişotu Proleter – Burjuva Gospodin Nazım Hikmetof Yoldaşa (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Komünist Donkişotu Proleter – Burjuva Gospodin Nazım Hikmetof Yoldaşa (Hüseyin Nihal ATSIZ) Don Kişotu herkes bilir; kahramanlık martavallarıyla dolu kitapları okuya okuya zayıf sinirleri büsbütün sarsılan ve aklını oynatan bu kahraman taslağı, cihana güya adalet götürmek için sıska bir ata biner ve paslanmış bir mızrakla yola çıkar. Bozuk kafasında

Fantaziler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Fantaziler (Hüseyin Nihal ATSIZ) Dünya çok değişti. Galiba fabrika bacalarından ve arabalardan çıkan zehirli gazlar havanın terkibine iyice karışarak insan şuurunda kötü tesirler yaptı. Her zaman için geçerli olan manevî değerlerin bu kadar değişmesini başka türlü açıklamaya imkân yok. Eskiden insanları utançla kızartacak olaylar karşısında âdeta gururla duranlara baktıkça

Komünist, Yahudi ve Dalkavuk… (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Komünist, Yahudi ve Dalkavuk… (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türk milletinin dışarki düşmanları bütün dünyadır. Bunu tarih bize edebi bir öğüt halinde hikaye eder. İçerdeki düşmanları ise üç tanedir. Komünist, yahudi ve dalkavuk. Komünist, vicdanını yahudi “Marks”a satmış olan vatansız serseri demektir. Amele diktatörlüğünün kurulduğu yerde cennete varılmış olduğunu zanneder. O,

Kürtler ve Komünistler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kürtler ve Komünistler (Hüseyin Nihal ATSIZ) Malatya’nın bir köyünde, Şaban adlı bir öğretmen hem Atatürk büstünü kırdı, hem de Türk bayrağını yırttı. Bu öğretmen akıl hastası değilse, yaptığı işin üzerinde iyice durulmalıdır. Çünkü bir insan siyasi ve dini inançları veya dar görüşlü taassubu yüzünden Atatürk’e düşman olsa bile Türk

Türk Tarihinde Yabancı Kanlıların İhanet Serisi (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Tarihinde Yabancı Kanlıların İhanet Serisi (Hüseyin Nihal ATSIZ) BİRİNCİ İHANET Türk tarihi, içimizdeki yabancıların ihaneti ile doludur. Tarihimizin biraz aydınlanmaya başladığı çağlardanberi aralıksız süregelen bu ihanetler, yabancı kan taşıyanlar’a güvenmenin, onlara devlette üstün değil, en aşağı bir yer bile vermenin ne büyük yanlış olduğunu anlatan ebedî bir derstir.

26 Ağustos (1071) ve 30 Ağustos (1922) (Hüseyin Nihal ATSIZ)

26 Ağustos (1071) ve 30 Ağustos (1922) (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ağustos, tarihimizde mühim ve şanlı bir aydır. 26 Ağustos 1071 ile 30 Ağustos 1922, aynı düşman millete karşı iki büyük ve örnek zaferin kazanıldığı dönüm günleridir. Birincisi, millî şuurun da şimşek gibi çaktığı bir gündür. İkincisi, en bitkin zamanımızda

27 Nisan 1920 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

27 Nisan 1920 (Hüseyin Nihal ATSIZ) Birinci Cihan Savaşı sonlarında Moskof Çarlığı’nın yıkılmasıyla kurulan Azerbaycan Türk Devleti, 27 Nisan 1920’de komünist Ruslar tarafından istilâ olunarak ortadan kaldırılmış, bu sırada Moskoflar’ın her girdiği yerde âdetleri olan kırgınlar, yağmalar ve vahşetler bol bol yapılmıştı.   Azerbaycan, Türkiye’yi kuran Türkler’in ilk yığınak

Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup (Hüseyin Nihal ATSIZ) Sayın Başvekil,   Hem Türkçü, hem de başvekil olduğunuz için size bu açık mektubu yazıyorum. Yalnız başvekil olsaydınız bunları yazmak emeğine katlanmazdım. Çünkü Türkçü olmayan bir başvekile hitap etmenin ne kadar boş olduğunu bilirim. Yalnız bir Türkçü olsaydınız yine yazmaya lüzum

Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye İkinci Açık Mektup (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye İkinci Açık Mektup (Hüseyin Nihal ATSIZ) Sayın Başvekil,   Orhun’un mart sayısında size hitaben yazdığım açık mektup Türkçü çevrelerde çok iyi karşılandı. Yurdun türlü bölgelerinden aldığım mektuplarla telgraflar büyük bir efkârıumumiyeye tercüman olduğumu bana anlattı. Size gelince, bunu sizin de iyi karşıladığınızı biliyorum. Orhun’u okuduğunuz zaman

Mantık Şaheserleri (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Mantık Şaheserleri (Hüseyin Nihal ATSIZ) Halk Partili üç mebus, Bülent Ecevit, Ali İhsan Göğüş ve Coşkun Kırca, Millet Meclisi Başkanlığına bir kanun teklifi sunarak “Bakanlar Kurulunun yabancı memleketlerde basılmış eserlerden sakıncalı bulduklarını yurda sokmama yetkisi”nin kaldırılmasını istemişler. Bu yetki anayasada kabul edilen hürriyetlerle bağdaşmıyormuş. Adalet Partili mebus Gökhan Evliyaoğlu

İlericiler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

İlericiler (Hüseyin Nihal ATSIZ) Disiplin, medeniyetin getirdiği bir davranış şeklidir. Medeniyetin doğurduğu meseleler birçok fedakarlığı gerektirdiğinden insanlar hürriyetlerinden, haklarından ve çıkarlarından vazgeçmek suretiyle bu disipline uyarlar. Bugünün medeniyetinde romantik hürriyet yoktur. Hürriyet yalnız vicdanlarda ve kafaların içindedir. Davranış hürriyeti geri kalmış toplumların işidir. Hürriyetin sınırsızlığı ise ancak hayvanlara mahsustur.

Kazakistan’da Bulunan Mezar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kazakistan’da Bulunan Mezar (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türk Tarih Kurumu tarafından üç ayda bir yayınlanan Belleten’in Temmuz 1969 tarihli 131. sayısında (427. sayfada) “Milâttan Önce Dördüncü Yüzyıla Ait Türkçe Yazıtlar Bulundu” başlıklı kısa bir haber vardı. Tass Ajansı’nın Alma Ata kaynaklı bir haberinde bu yazıtlarda yapılan incelemelere göre bunların Milâttan

“Altın Elbiseli Adam” Hakkında Yeni Bilgiler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

“Altın Elbiseli Adam” Hakkında Yeni Bilgiler (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ötüken’in eski sayılarından birinde, Sovyetler Birliğine dahil Türk Kazakistan Cumhuriyeti’nin başkenti Alma-Ata şehrine 50 kilometre uzaktaki Esik kasabası yanında bulunan bir mezardan ve bu mezardaki “Altın Elbiseli Adam”ın cesedinden bahsolunmuş tu. Almanya’da bulunan Kazak Türkleri’nden Hasan Oraltay beğ, altın Elbiseli

Sosyal Yüzsüzlük… (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Sosyal Yüzsüzlük (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bir milletin dertlerini açık yürek ve iyi niyetle konuşmak varken, eksikliklerle yanlışları yurtseverlik duyguları içinde tenkid etmek dururken her konuyu, her çareyi yalnız kendisi bilirmiş gibi tavır takınıp da kendisi gibi düşünmeyenlere hınçla, kinle saldıran, iftira atan o türedi yok mu, işte vatan haini,

Askerlik ve Disiplinli Millet (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Askerlik ve Disiplinli Millet (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkçülüğün kendisine has bir dünya görüşü vardır. Realist olan Türkçülük “Yaşamak için kavga” kanununun, sonuna kadar devam edeceğine inandığından askerliğe karşı saygı duymakta ve ırkımızın askerî millet olmak geleneğini geliştirme amacını gütmektedir. “Artık savaş olmıyacak” gibi uyuşturucu telkinlerin, millî savunmamızı, gevşetmesi bakımından

Düşmana Taviz Verilmez (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Düşmana Taviz Verilmez (Hüseyin Nihal ATSIZ) Taviz bir fedakârlıktır. Ancak dosta karşı yapılır. Düşmana verilen taviz bir nevi yenik düşmeden başka bir şey değildir.   Taviz hangi düşmanı isteğinden vazgeçirmiş, hangi taviz veren kazançlı çıkmıştır ?   Zaman kazanmak üzere geçici bir zaman için verilen taviz, taviz değil, karşı

Düşmanlara Koz Veriliyor (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Düşmanlara Koz Veriliyor (Hüseyin Nihal ATSIZ) 27 Mayıs 1960’tan sonraki ayların birinde, durumun Türkiye için siyasi bakımdan pek sağlam gözüktüğü bir sırada, Kıbrıslı bir öğrenci bana: “Rumlar yakında Türkler’e karşı harekete geçeceklerdir” demişti. Tecrübesiz bir gencin bu kanaatine katılmamış, bunu nerden çıkardığını sormuştum. Çünkü o zaman Ada’da ne 10.000

Kim milli kahramandır? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kim milli kahramandır? (Hüseyin Nihal ATSIZ) Kahramanlar tarihin her çağında saygı görmüş; her zaman her yerde kahramanlar yetişmiştir. Kahramanlık insan erdemlerinin en yücesidir. Milletlerin de kahramanları sayısınca itibar kazandığı ve dayanıklı olduğu bilinen gerçeklerdendir.   Fakat sadece “kahraman” olmakla “milli kahraman” olmak arasında fark vardır. “Milli kahraman”, tesirini daha

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)