used to cümleler ile etiketlenmiş başlıklar

It Used To Be

It Used To Be ‘It was’ kullanımına anlamca yakındır. Herhangi bir nesnenin artık olmadığını ya da değiştiğini anlatmak için kullanılır. ‘It used to be a high building.’ ‘ It used to be my favourite shirt.’ OR It was a high building. It was my favourite shirt. Note: There was/There were =

Used To

Used To Bu konuyu daha önce çalışmıştık ancak bu kez daha çok ‘ There used to be ….. ‘ ve ‘ It used to be ……’ kullanımları üstünde duracağız. ‘Used to’ yapısı geçmişte geçerli olmuş ancak artık değişen durumları çağrıştırır. Bunun için; a. There used to be ‘There is/are’ yapısının geçmişte olmuş

Changing Life Styles Exercise 7

AHMET’S DREAM Ahmet was very poor when he was a small child. He and his family used to live in a small town. Their house had only one room. They used to eat, sleep and live in the same room. His father was very ill. Ahmet used to work after school. By the

Changing Life Styles Exercise 6

Answer the questions

Changing Life Styles Exercise 5

Match with the pictures   Answers: 1. f 2. g 3. h 4. i 5. b 6. j 7. d 8. e 9. a 10. c

Changing Life Styles Exercise 4

Which one is TRUE 1. a) My sister didn’t used to swim in the sea. b) My sister didn’t use to swim in the sea. 2. a) When did you use to fly kites? b) When you did use to fly kites? 3. a) My mother used to wash the dishes.

Changing Life Styles Exercise 3

Look at the pictures and write what Sammy used to do or didn’t use to do in the past. 1. Sammy didn’t use to drive a car. 2. Sammy used to climb trees. 3. ………………………………………… . 4. ………………………………………… . 5. ………………………………………… . 6. ………………………………………… . 7. ………………………………………… . 8. …………………………………………

Changing Life Styles Exercise 2

Do the same 1. Ex: I used to listen to loud music but I don’t listen to loud music anymore. 2. Ex: He used to smoke but he doesn’t smoke anymore. 3. ………………………… but she doesn’t ride a horse anymore. 4. …………………………. but we don’t play marbles anymore. 5.

Changing Life Styles Exercise 1

Look at the examples and change them! 1. Ex: Mrs. Sanders used to cut the grass. (–) – Mrs. Sanders didn’t use to cut the grass. 2. Ex: Adam used to study biology at the college (?) – Did Adam use to study biology at the college? 3. Ex: His friend used

Used To -Changing Life Styles

Used To:   I used to be very handsome when I was young. Bu yapıyı geçmişte devam eden alışkanlık haline getirilmiş ancak artık geçerliliğini yitirmiş eylemlerden bahsetmek için kullanırız. I used to play guitar in my childhood = I played guitar in my childhood but I don’t play guitar anymore. My sister

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)