Used To -Changing Life Styles

Used To:

 

childhood

I used to be very handsome when I was young.
Bu yapıyı geçmişte devam eden alışkanlık haline getirilmiş ancak artık geçerliliğini yitirmiş eylemlerden bahsetmek için kullanırız.
I used to play guitar in my childhood = I played guitar in my childhood but I don’t play guitar anymore.
My sister used to go to work by bus = My sister went to work by bus but she doesn’t go to work by bus anymore.

age

age_of

STRUCTURE

1. (+) S + used + V + O.C + ……… + T.E
A) The children used to play in the gardens.
B) Sema used to live in Adana.
2. (–) S + didn’t use to + V + O.C + …. T.E
A) The children didn’t use to play in the gardens.
B) Sema didn’t use to live in Adana.

Not: ‘Did’ ortaya çıktığında ”Used’un ‘use’ a dönüştüğüne dikkat edin.

3. (?) Did+S+use to+V+O.C+….. T.E?
A) Did the children use to play in the gardens?
B) Did Sema use to live in Adana?
4. Short Answers
Yes, I/you/he/she/it/we/they/did.
No, I/you/he/she/it/we/tehy didn’t.
5. Wh_question + did+ S + use to +
V + O.C + T.E?
A) Where did the children use to play?
B) What did Sema use to do?

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)