Used To

Used To

Bu konuyu daha önce çalışmıştık ancak bu kez daha çok ‘ There used to be ….. ‘ ve ‘ It used to be ……’ kullanımları üstünde duracağız.
‘Used to’ yapısı geçmişte geçerli olmuş ancak artık değişen durumları çağrıştırır. Bunun için;

a. There used to be

‘There is/are’ yapısının geçmişte olmuş ama artık geçerliliğini yitirmiş şeklidir.  açısından ‘ there was / there were ‘ yapısına benzer.
bank
OR
‘There was bank near the post office in 1980’
Examples:
1. There used to be flowers in the vase yesterday = There were şowers in the vase yesterday.
2. There used to be hospital here in 1990=
There was hospital here in 1990.
3. There used to be photographs on the wall =
There were photographs on the wall.

Rewrite
1. There was big building in Ankara in 1975.
…………………………..
2. There were three cars in front of our house.
…………………………..
3. There were beautiful girls around here.
…………………………..
4. There was bookshop near the florist’s.
…………………………..
5. There was song called ‘Yesterday’ .
…………………………..
6. There were twenty students in the classes.
…………………………..
7. There was woman in this flat.
…………………………..
8. There were lot of questions in my mind.
…………………………..
9. There was horse in the farm.
…………………………..
10. There were careful drivers at traffic.
…………………………..

Answers:

1. There used to be a big building in Ankara in 1975.
2. There used to be three cars in front of our house.
3. There used to be beautiful girls around here.
4. There used to be a bookshop near the şorist’s.
5. There used to be a song called ‘Yesterday’.
6. There used to be twenty students in the classes.
7. There used to be a woman in this şat.
8. There used to be a lot of questions in my mind.
9. There used to be a horse in the farm.
10. There used to be careful drivers at traffic.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)