Changing Life Styles Exercise 4

Which one is TRUE

1. a) My sister didn’t used to swim in the sea.
b) My sister didn’t use to swim in the sea.
2. a) When did you use to fly kites?
b) When you did use to fly kites?
3.

cook_meals
a) My mother used to wash the dishes.
b) My mother used to cook meals.

4.

children
a) The children usedn’t to study English.
b) The children didn’t use to cry a lot.

5.

grandmother
a) My grandmother used to tell us stories.
b) My grandmother did use to tell us stories.
6. a) The children not used to study for SBS in 1998
b) The children didn’t use to study for SBS in 1998.
7. a) They used to smoke when they were young.
b) They were used to smoke when they were young.

Answers:

1. b 2. a 3. b 4. b 5. a 6. b 7. a

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)