Alıştırmalar ile etiketlenmiş başlıklar

Alıştırmalar

1. (m – 2)x + (m + 2)y + 4 = 0 doğrularından biri y = ax + 4 ise a kaçtır? Yanıt : – 5 2. a.(x – 1) + b.(y – 2) = (y – 2x) + m(y – x)

Alıştırmalar

1. d : y = x + 1 doğrusunun A(2,5) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. Yanıt : (3, 4) 2. Düzlemde A(2,7), B(3,1), C(7,5) noktaları veriliyor. A noktasından geçen ve [BC] ye dik olan doğrunun denklemini bulunuz. Yanıt : y = –x+9

Alıştırmalar

1. d : y = 2x – 2 doğrusunun A(0, 1) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. 2. d : 4x + 3y = 12 doğrusunun A(0, 0) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. 3. d : y = x doğrsunun A(–2,2) noktasına en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz. Yanıt

Nokta İle Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Nokta Doğrunun Üzerinde ise; Doğrunun üzerindeki noktaların koordinatları doğru denklemini sağlar. Örnek; A(2, a) noktası y = 3x – 5 doğrusu üzerinde ise a kaçtır? A) – 1 B)0 C)1 D)2 E)3

Alıştırmalar

1. A(–1, 4), B(2, 19) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. Yanıt : y = 5x + 9 2. A(–3, 4), B(–5, 0) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. Yanıt : y = 2x + 10 3. A(–2, 1), B(1, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. 4. A(3, 5) noktasından geçen

Alıştırmalar

1. A(2, 3), B(4, 7) ise A ve B den geçen doğrunun denklemi nedir? Yanıt : (y = 2x –1) 2. A(3, –1), B(4, –3) ise A ve B den geçen doğrunun denklemi nedir? Yanıt : (y = –2x + 5) 3. A(–3, 1), B(–4, 7) ise A ve

Alıştırmalar

1. A(–2, 7), B(3, –5) ise |AB| kaç birimdir? Yanıt : 13 2. A(–1, 3), B(2, –1) ise |AB| kaç birimdir? Yanıt : 5 3. A(–3, 12), B(4, –12) ise |AB| kaç birimdir? Yanıt : 25 4. A(2, 7), B(–6, –8) ise |AB| kaç birimdir? Yanıt : 17 5.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)