bilgisi ile etiketlenmiş başlıklar

Ses Bilgisi

SES BiLGiSi 1. Büyük Sesli (Ünlü) Uyumu Sesli harşerin “kalınlık – incelik” bakımından uyumudur. Büyük ünlü uyumu kuralına göre: a) Kelimenin ilk hecesindeki sesli harf inceyse diğer hecelerdeki sesli harşer de ince olmalıdır. Ö ğ r e t i m Ø Ø Ø ince ince ince g ö z

Şiir Bilgisi 2

Uyak(Kafiye) Örgüsü Düz Uyak Art arda sıralanan mısraların uyaklı olmasıdır: aaaa, aaab, aabb… Ellerim takılırken rüzgârın saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık Yalnız arabacının dudağında bir ıslık a – saçına – ına = Redif a – yamacına – aç = Tam kafiye b

Şiir Bilgisi

ŞiiRDE ŞEKiL ÖZELLiKLERi Mısra (Dize) Şiiri oluşturan satırlara denir. Beyit iki dizeden oluşan nazım birimidir. Şiirde Ölçü Hece Ölçüsü Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanır. Aruz Ölçüsü Hecenin açık ya da kapalı olması durumudur. Sonu sesli harfle bitenler açık hece, sessiz harfle bitenler kapalı hecedir. Serbest Ölçü Dizelerle ölçü ve

Ses Olaylarında Sözcük Vurgusu

SÖZCÜK VURGUSU Dilimizde vurgu çoğunlukla son hecede bulunur. Kelimeye gelen ekler vurguyu da sona doğru iterler. Üzüm, üzüme, üzümdeki Bekle, bekleyecek, bekleyeceksin Kimi kelimelerde vurgunun yeri değişir. Bu durum aşağıdaki şekillerde karşımıza gelir: a. Bazı birleşik kelimelerde vurgu ilk hecededir. ilkbahar, astsubay b. Pekiştirilmiş sözcüklerde vurgu pekiştirme üzerindedir. Sımsıkı,

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi Yeryüzündeki her dilin kendine has sesleri vardır. Dildeki sesler sözcük içinde bir araya gelirken çeşitli değişikliklere uğrar. Bu başlık altında dilimizdeki ses yapısına ve seslerin özelliklerine değinilecektir. SESLi (ÜNLÜ) HARFLER KALIN A, I, O, U İNCE E, i, Ö, Ü DÜZ A, E, I, İ YUVARLAK O,

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)