bulgarlar konu anlatımı ile etiketlenmiş başlıklar

Bulgarlar Konu Anlatımı

Bulgarlar Kök Türklerin, Avarları yenmesi üzerine Avarların idaresinden kurtulan Bulgarlar, VI. yüzyılın sonlarında Kubrat’ın yönetiminde Bulgar birliğini oluşturdular ve Kuzey Kafkasya’dan Dinyeper Irmağı’na ve İran’a kadar uzanan topraklar üzerinde Büyük Bulgar Devleti’ni kurdular. Ancak VII. yüzyıl ortalarında Hazarların saldırıları sonucu devlet parçalandı. Bulgarların Don ile Kuban arasındaki yurtlarının Hazar

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)