çember ile etiketlenmiş başlıklar

Çember

Düzlemde sabit bir noktadan eflit uzakl›kta bulunan noktalar›n oluflturdu¤u geometrik flekle çember denir. Sabit noktaya çemberin merkezi sabit uzakl›¤a da çemberin yar›pçap› denir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)