Çocuk Edebiyatı Tarihçesi ile etiketlenmiş başlıklar

Çocuk Edebiyatı

…Çocuk Edebiyatı… Çocukların hayal gücünü geliştiren, onların dilsel ve bilişsel becerilerini güçlendiren çocuk edebiyatı, ülkemizde geç de olsa gelişim göstermiştir. Çocuk edebiyatı ve gelişim süreci ile ilgili bilgileri, aşağıdaki başlıklara dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Çocuk Edebiyatı Nedir? Çocuk Edebiyatı Niçin Önemlidir? Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Çocuk Edebiyatı’nın Gelişimi Çocuk ve Kitap Çocuk

Çocuk Edebiyatının Amaçları ve Katkıları – (Çocuk Edebiyatı)

Çocuk Edebiyatının Amaçları ve Katkıları (Çocuk Edebiyatı) Okul öncesi dönem çocuk edebiyatının genel hedefleri: 1. Çocukların ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak, boşanma, güven, sevgi, sevilme, sevme, öğrenme, bir gruba ait olma, oyun, değişiklik ve estetiklik gibi ruhsal ihtiyaçlar 2. Çocukların değişik yaşlarda ilgi duydukları konuları göz önüne almak 3. Çocukların alıcı

Çocuk ve Kitap – (Çocuk Edebiyatı)

Çocuk ve Kitap (Çocuk Edebiyatı) Maksim Gorki “Her kitap beni kalabalıktan, düzeysizlikten insanlığa, insancıllığa yükselten; daha iyi bir yaşamı anlamama ve ona karşı derin bir susuzluk duymama neden olan bir basamaktır.” diyerek kitabın yaşamına kattığı güzellikleri anlatır. Yaşamı güzelleştiren kitabı çocuğun yaşamında bir demirbaş yapmak gerekmektedir. Çocuk, kitapla iyice

Çocuk Edebiyatının Gelişimi – (Çocuk Edebiyatı)

Çocuk Edebiyatının Gelişimi (Çocuk Edebiyatı) Batı dünyasında çocuk edebiyatı ninniler ve büyükler tarafından anlatılan masallarla başlar. Eski zamanlarda hiç kitap yoktu. Kabilelerdeki hikaye anlatıcıları kültürün, adetlerin, değerlerin ve tarihin birer koruyucusuydular. Hikaye anlatma asırlar boyunca bir nesilden diğerine bir toplumun geleneklerini ve inanışlarını aktarmanın temel yöntemi olmuştur. O devirlerde

Türkiye’de Çocuk Edebiyatı – (Çocuk Edebiyatı)

Türkiye’de Çocuk Edebiyatı (Çocuk Edebiyatı) Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi, dünyadaki edebiyatın gelişimiyle yakından ilgilidir. Tanzimat dönemi Türk çocuk edebiyatının da başlangıcı sayılabilir (1839). Tanzimat’tan önce sözlü edebiyat türü hakimdi. Bunlardan masal, bilmece, tekerleme, atasözleri, Nasreddin Hoca fıkraları daha çok evlerde, Karagöz ve Meddah biçimleri de kamusal alanlarda çocukların eğitim

Çocuk Edebiyatı Nedir? – (Çocuk Edebiyatı)

Çocuk Edebiyatı Nedir? (Çocuk Edebiyatı) Çocuk edebiyatı, “çocuk” ve “edebiyat” değişkenlerinden oluşan, ancak her ikisinden farklı, dirik bir bütünlük oluşturan sanatsal bir yapıdır. Çocuk, üç yaşından ergenlik dönemi arasındaki devre olarak tanımlandığına göre, bu uzun devre de kendi içinde, farklı özellikler göstermektedir. Çocuğun gelişim dönemlerini Piaget, “3-7 yaş arası

Çocuk Edebiyatı Niçin Önemlidir? – (Çocuk Edebiyatı)

Çocuk Edebiyatı Nedir? (Çocuk Edebiyatı) Bizim için önemi, “geleceğimizin teminatı” olmalarıyla bir kat daha artan gözbebeğimiz yavrularımıza “oyunlar içinde kaybolan haylaz” yaklaşımı,onlara ne kadar dar ve haksız bir açıdan bakıştır; bunu anlamış olmalıyız. Durum böyle olunca; “Neyi bulursa giysin, neyi bulursa yesin!“der gibi, “Neyi bulursa,okusun!” denmeyeceği;böyle bir aymazlık içinde

Türk Çocuk Kitabı Yazar ve Şairleri – (Çocuk Edebiyatı)

Türk Çocuk Kitabı Yazar ve Şairleri (Çocuk Edebiyatı) – Aslı Der – Ataol Berahramoğlu – Aysel Gürmen – Aytül Akal – Betül Avunç – Bilgin Adalı – Cahit Zarifoğlu – Çetin Öner – Eflâtun Cem Güney – Fatih Erdoğan – Fazıl Hüsnü Dağlarca – Görkem Yeltan – Gülten Dayıoğlu

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)