Denge Sabiti ile etiketlenmiş başlıklar

Denge Bağıntıları

Denge Bağıntıları Kimyasal denge ileri ve geri tepkime hızlarının eşitliği olduğuna göre, hız bağıntılarında gösterilmeyen katı ve sıvı maddeler denge ifadelerinde de gösterilmez. Gazlar ve sulu çözeltideki iyonlar gösterilir. Aşağıda bazı tepkimeler ve bunlarla ilişkili denge bağın- tıları verilmiştir. Kimyasal Dengenin Nedeni Maksimum Düzensizlik – Minimum Enerji Fiziksel veya

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)