Dulkadiroğulları ile etiketlenmiş başlıklar

Türkiye Selçukluları Uç Beylikleri

Uçlarda Hayat ve Beylikler Kösedağ Savaşı sonucunda Türkiye Selçukluları’nın Moğol hâkimiyetine girmesi üzerine, sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen aşiretleri (Uç Beyleri) bağımsız beylikler kurmuştur. Anadolu’da Moğol egemenliğinin zayıflamasıyla XII. yüzyılın sonlarına doğru irili ufaklı birçok Türk beylikleri kurulmuştur. Bu beylikler Anadolu’yu Türkleştirip imar etmişlerdir. Daha sonra Osmanlı Devleti, Anadolu Türk siyasi birliği ikinci defa sağlamıştır. SORU:

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)