Ekler ve Sözcük Yapısı ile etiketlenmiş başlıklar

Sözcük Yapısı

Sözcük Yapısı Bu başlık altında kelimelerin şekilsel özelliklerine değinilecek, kelimeleri oluşturan parçalar kök ve ek olarak incelenecektir. SÖZCÜK KÖKLERi Kelimelerin ek almamış saf şekline kök denir. Türkçe sözcüklerin kökleri iki, üç harfe kadar indirilebilmektedir. Sözcüğ ün kökünü bulurken dilin tarihsel gelişimini de çok iyi bilmek gerekir. Sözcük köklerini temel

Çekim ve Yapım Ekleri

Çekim ve Yapım Ekleri (Ekler şemasını görebilmek için, aşağıdaki resmin üzerine dokunun.) A) İSİM ÇEKİM EKLERİ: 1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler. Örnek: elmalar,çocuklar ,öğrenciler. 2)Hal Ekleri:– i,-e,-den,-de ekleridir. Örnekler: Kitabı ver (belirtme hali) Yola bak (Yönelme hali) Evden geliyorum (Çıkma hali) Sende kaldı (Bulunma hali) Sıradan

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)