Eski Türk Dini ile etiketlenmiş başlıklar

Şamanizm

…Şamanizm… Genel Bilgiler Şaman Giysisi Şaman Davulu İnanç ve İbadetleri Örnek Resimler Şamanizm Nedir? Gök Tanrı Dini Nedir? Şaman Kimdir? Divan-u Lügati’t Türk’te Şamanizm’e Ait Kelimeler Türkler’in İslamlaşması – Şamanlığın Bugünkü İzleri Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Şamanizm – Örnek Resimler

…Şamanizm… (Örnek Resimler)     |» “Şamanizm” Sayfasına Dön! « | Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Şamanizm – Divan-u Lügati’t Türk’te Şamanizm’e Ait Kelimeler

…Şamanizm… (Divan-u Lügati’t Türk’te Şamanizm’e Ait Kelimeler) (Prof. Dr. Abdulkadir İnan – Türk Kültürü, sayı: 100, Şubat-1971)   Mahmud Kâşgarî bu çok kıymetli eserini Türklerin bir devlet olarak İslâm dinini kabul ettiklerinden bir buçuk asır sonra Irak’ta, ihtimal Bağdat’ta oturduğu zaman yazmıştır. İslâm dünyasının kültür merkezi olan Irak’a ne

Şamanizm – Genel Bilgiler – 1

…Şamanizm… (Genel Bilgiler – 1) Şamanizm ya da Kamcılık (şamanlar tarafından “deneyim” olarak ifade edilir), varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği.   Şamanizmi en uzun süre ayakta tutmuş olan toplulukların arasında hiç şüphesiz Türkler de

Şamanizm – Genel Bilgiler – 2

…Şamanizm… (Genel Bilgiler – 2) IV. ŞAMANİZMİN VE ESKİ TÜRK İNANÇLARININ GÜNÜMÜZDEKİ YANSIMALARI Din bilimcilerin “kitaplı dinler” olarak ifade ettiği semavi dinler, eski dinlerin ve inançların etkisinden kurtulamamışlardır. Bu olgu İslam dini ve Şamanizm için de geçerlidir. Orta Asya’da Şaman ya da Gök-Tanrı inancım taşıyan Türkler İslamiyeti kabul ederken,

Şamanizm – Türkler’in İslamlaşması – Şamanlığın Bugünkü İzleri

…Şamanizm… (Türkler’in İslamlaşması – Şamanlığın Bugünkü İzleri)   Türklerin İslamlaşması Göktanrı’ya inanan Şaman Türkler Müslüman Araplar’ın Orta Asya’ya ulaşması ile binlerce yıllık inançlarını değiştirmek zorunda kalırlar. Türkler’le Araplar’ın ilk karşılaşmaları Kafkasya üzerinden Hazar Türkleri, Horasan üzerinden de Göktürkler’le olmuştur. Türklerin İslâmlaşması 300-350 yıl kadar sürmüştür. Oğuzlar iki asırda, Kıpçak

Şamanizm – Şaman Giysisi

…Şamanizm… (Şaman Giysisi) Şaman için davuldan daha önemli bir şey varsa o da Şaman giysisidir. Geleneğe uygun bir elbise hazırlamanın zor geldiği kamlar, ruhların özel izinleriyle birkaç yıl cübbesiz ayin yaparlar. Fakat cübbesiz kamlar kötü ruhlara karşı fazla cesaret gösteremezler. Bunun için kamlar ne yapıp edip Şaman kıyafeti edinirler.

Şamanizm – Şaman Davulu

…Şamanizm… (Şaman Davulu) Bugün Rusya Federasyonu içinde yer alan Hakasya ‘da Şamanizm hâlâ canlı tutuluyor. Hakasyalı bir araştırmacı olan Katanov, Minusinsk Tatarlarından aldığı bilgilere göre Şaman davulunu anlatır. Buna göre davulun önemli üç bölümü vardır: içi, dışı ve tokmağı.   Davul, bir arşın çapındadır. İskeleti genellikle sepet yapımında kullanılan

Şamanizm – Şaman Kimdir? Kimler Şaman Olabilir?

…Şamanizm… (Şaman Kimdir? Kimler Şaman Olabilir?) Şaman dininin ayin ve törenlerini yapan, ruhlarla insanlar arasında aracılık eden kişiye Şaman denir. Şaman sözcüğü Türkçe kökenli değildir. Türkler Şaman yerine kam sözcüğünü kullanırlardı. Avrupa’da 18.yüzyılda kabul edilen Şaman sözcüğü, Rusların, Kuzey Sibirya’da Tunguzlardan öğrendiği bir sözcük. Aslında bu sözcüğün kökeni hâlâ

Şamanizm – İnanç ve İbadetleri

…Şamanizm… (İnanç ve İbadetleri) Şamanist inanca göre dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır. Altay Türklerine göre “Aydınlık Alemi”, yukarıdaki dünyayı yani gökyüzünü Tanrı Ülgen’le ona bağlı iyi ruhları temsil eder.Yeryüzünü, yani “Orta Dünya”yi insanlar oluşturur. Yer altı dünyası olan “Aşağıdaki Dünya”yı ise Tanrı Erlik ve

Şamanizm – Hüseyin Nihal ATSIZ

…Şamanizm… (Hüseyin Nihal ATSIZ) Şamanizm, ata ruhlarına, doğa varlıklarına tapınmaya dayanan eski bir Asya dinidir. Aslında bir dinden ziyade, temel ilkesi ruhlara, cinlere, perilere emir vermek, gelecekten haber almak düşüncesi olan bir çeşit sihirdir. Eskiçağ ve Ortaçağ’daki çok yaygın olan sihirlerden farkı, onların kişisel olmalarına karşılık, şamanlığın başta Orta

Gök Tanrı Dini – Hüseyin Nihal ATSIZ

…Gök Tanrı Dini… (Hüseyin Nihal ATSIZ) Gök Türkler’in dini, Gök Tanrı dinidir. Gök Tanrı düşüncesinin, toprağa yerleşmiş topluluklardan daha çok avcılık, çobanlık ya da hayvancılıkla geçinen göçebe topluluklara özgü olduğu bilindiğinden, bu inancın kökeni, Asya bozkırlarına bağlanmıştır. Türk tarihi ve kültürüyle ilgili araştırmalarıyla tanınmış bilim adamlarına göre Gök Tanrı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)