Fecr i Ati Dönemi Türk Edebiyati ile etiketlenmiş başlıklar

FECR-İ ÂTİ EDEBİYATI

FECR – İ ÂTİ EDEBİYATI (1909 –1912) Fecr-i Âti,”geleceğin şafağı” anlamındadır.Servet-i Fûnun edebiyatını eleştirerek ortaya çıkan bu topluluk, edebiyatımızda bir bildiri yayımlayarak sanat anlayışlarını ortaya koydu.Büyük iddialarla ortaya çıkan bu topluluk Servet-i Fûnun edebiyatının bir kopyası olmaktan öteye gidememiş,Türk edebiyatında kalıcı bir etki sağlayamamıştır.Varlığını kısa bir süre devam ettirebilen

3. Fecr-i Âtî Topluluğu

3. Fecr-i Âtî Topluluğu (1909-1912) 1901’de, Servet-i Fünun mecmuası etrafında, kendilerine Fecr-i Âtî adını veren yeni bir nesil toplanmıştır. Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Refik Halit, Fuat Köprülü, Ali Canip, Şehabettin Süleyman, Celâl Sahir, Tahsin Nihat, Emin Bülent gibi isimler bir araya gelerek

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)