Geçissiz Fiil ile etiketlenmiş başlıklar

Özne

Özne Cümlede eylemi gerçekleştiren öğeye ya da meydana gelen oluşumun sahibine özne denir. Cümlenin yüklemi fiilse ………..AN KİM? …AN NE? Cümlenin yüklemi isimse ………OLAN KİM? …OLAN NE? sorularını sorarak özneyi buluruz. Atletler koşuyor: (koşan kim?) Havalar soğudu. (soğuyan ne?) Abim çok mutlu. (mutlu olan kim?) Önlüğü kirliydi. (kirli olan ne?) Özne hal eki almaz.

Fiil Çatısı

Fiil Çatısı Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlara çatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz. Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim. NESNE

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)