Görünür Derinlik ile etiketlenmiş başlıklar

Görünür Derinlik

Görünür Derinlik Farklı kırıcılık indisli saydam ortamlarda bulunan cisimlere baktığımızda onları olduğundan yakın ya da uzakta görürüz. Bunun sebebi ışığın kırılmasıdır. Göz göze gelen ışığın doğrultusunda cismi görür. Fakat ışık kırıldığı için cisim olduğu yerde değilde ışığın doğrultusu üzerinde bir yerde görülür. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığımızda ortamları ayıran yüzey düz (doğrusal) ise

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)