Hedef Turan ile etiketlenmiş başlıklar

…Turan İlleri…

…Turan İlleri… (Görüntülemek istediğiniz Türk iline dokunun.) BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan K. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özbekistan Türkmenistan FEDERE TÜRK DEVLETLERİ Altay Cumhuriyeti Başkurdistan Cumhuriyeti Tataristan Cumhuriyeti Çuvaşistan Cumhuriyeti Dağıstan Cumhuriyeti Hakas Cumhuriyeti Tiva – Tuva Cumhuriyeti Kabartay Balkar Cumhuriyeti Karaçay Cumhuriyeti Yakutistan Cumhuriyeti ÖZERK TÜRK BÖLGELERİ Doğu

Batı Trakya ve Yunanistan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Batı Trakya ve Yunanistan Cumhuriyeti (Turan İlleri) Nüfus : 120.000 Bulundukları başlıca şehirler : Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe Bölgedeki Türk toplulukları : Oğuz Türkleri, Onogur-Bulgar , Peçenek, Uz, Kuman-Kıpçak Türkleri Siyasi ve idari konumları : Azınlık hukukuna tabi olup, bulun- duklan ülkenin idari yapısına uymaktadırlar . Batı Trakya bir coğrafi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Turan İlleri)   TARİHÇE Türkiye’nin güney sahillerine 40 mil mesafede bulunan Kıbrıs, tarihte birden çok halkın ve ulusun kaynaştığı; 3355 m2 toprağa sahip ve doğal güzellikleri, ılıman iklimi ve stratejik önemi sebebiyle sürekli göç almış bir adadır. Tarih boyunca Yunanlılar, Ermeniler, Lübnanlılar, Osmanlılar ve Anadolu’dan

Azerbaycan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Azerbaycan Cumhuriyeti (Turan İlleri)   TARİHÇE Azerbaycan Türkleri 1918-1920’de Kafkasya kurultayını toplamış ve 28 Mayıs 1918’de milli Azerbaycan devletini kurmuşlardır. 1920’de ise Kafkasya ötesi Sosyalist Sovyet Cumhuriyetlerine katılmak zorunda kalmışlardır. 20 Ocak 1990’da bağımsızlık yanlısı Azerbaycan Türkleri’ne Rus Ordusu tarafından saldırılmış, yüzlerce Azerbaycan genci Rus tanklarının altında ezilerek hayatlarını

Kazakistan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Kazakistan Cumhuriyeti (Turan İlleri)   COĞRAFİ KONUMU Kuzeyde ve Batıda Rusya Federasyonu, Doğuda Çin Halk Cumhuriyeti (Doğu Türkistan), Güneyde Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ile çevrilidir. 45°-87° doğu boylamları ile 41°-57° kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Kazakistan geniş bozkırlarla kaplı olup geriye kalan tüm arazinin yarısı çöldür. Kazakistan dışında Doğu Türkistan’da

Kırgızistan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Kırgızistan Cumhuriyeti (Turan İlleri)   TARİHÇE Ortaasya’da yaşayan Kırgızlar, tüm Kırgızların yüzde 90’ını kapsar. Doğu Türkistan’da 80.000, Afganistan’da 25.000 Kırgızın yaşadığı tahmin edilmektedir. Çin kaynaklarında geçen Kien-Kun, Ki-Ku gibi adlandırmaların Göktürk metinlerinde Kırkız, Tibetçe’de Gir-Kız şeklinde geçtiği görülür. Kırgızlar, Tanrı Dağları’nın doğusu ile Tannu-Ola arasında ortaya çıkmışlardır. Tarihi kaynaklara

Özbekistan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Özbekistan Cumhuriyeti (Turan İlleri)   TARİHÇE Tarihi kaynaklara göre Özbekistan adı, 1313-1340 tarihlerinde Altun Orda Devleti’nin başına geçen Özbek Beğ’in adından gelmektedir. Bu dönemde bütün Kıpçak boylarında Türkçe konuşulduğu bilinir. 1428-1468 tarihleri arasında Özbekler birbiriyle çok yakın dayanışma içine girmişler ve 1500-1510’da Maveraünnehir bölgesini ele geçirmişlerdir. Ancak 1740’ta İran

Türkmenistan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Türkmenistan Cumhuriyeti (Turan İlleri) TARİHÇE Türkmenler, Türklerin Oğuz grubundandırlar. Ancak, Türkmenleri diğer Ortaasya Türklerinden ayrı tutmak mümkün değildir. Özellikle Safevi Türk hükümdarı Nadir Şah’tan sonra İranlıların saldırılarına uğrayan Türkmenler 1835’ten sonra Merv bölgesine doğru yayılmaya başlamışlardır. 1860’da Kuşid Han’ın önderliğinde Farsları yenilgiye uğratmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.   1873

Altay Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Altay Cumhuriyeti (Turan İlleri) Yüzölçümü : 92.600 km2   Nüfusu : 198.100   Başkenti : Gorno-Altaysk   COĞRAFİ KONUM Rusya’ya bağlı bir cumhuriyet olan Altay, güneybatı Sibirya’dadır. Altay Dağlarında bulunan ülke, güneyde Moğolistan ve Çin’le çevrilidir. İklimi çok sert olup kışları soğuk ve az kar yağan ; yazları sıcak

Başkurdistan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Başkurdistan Cumhuriyeti (Turan İlleri)   Yüzölçümü : 143.600km2 Nüfusu : 3.944.000 Başkenti : Ufa COĞRAFİ KONUM Başkurdistan Cumhuriyeti, Güney Urallardan batıya doğru Belaya ve Kama nehirlerine kadar uzanır. Güney Urallar’ın en yüksek doruğu olan Yamantau Dağı’ndan batıya ve güneye doğru gidildikçe, yükseklik azalır. Ormanlarla kaplı dağlar yerlerini, genellikle yaprak

Çuvaşistan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Çuvaşistan Cumhuriyeti (Turan İlleri) Yüzölçümü : 18.300 km2   Nüfusu : 1.520.000 Başkenti : Çeboksarı   COĞRAFÎ KONUM Rusya ve Tataristan’la komşu olan Çuvaşistan Cumhuriyeti, Orta Volga’nın sağ kıyısında ve onun kolları olan batıdaki Sura ve doğusundaki Svigiya arasındadır. Güney ve doğusunda Volga ve Çuvaş platosu uzanmaktadır. Batısı ormanlık

Dağıstan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Dağıstan Cumhuriyeti (Turan İlleri)   Yüzölçümü : 50.300 km2 Nüfusu : 230.000 Başkenti : Mohaçkale Büyük Kafkas dağlarının kuzey yamacının en doğu ucunda yer alan Dağıstan’ın kuzeyinde Kalmuk Cumhuriyeti, kuzeybatısında Stavropol Krayı, batısında Çeçen ve İnguş Cumhuriyetleri, güneydoğusunda Gürcistan, güneyinde de Azerbaycan ile sınırları bulunmaktadır. Ülkenin doğusu ise Hazar

Hakas Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Hakas Cumhuriyeti (Turan İlleri) Yüzölçümü : 61.900 km2   Nüfusu : 514.295   Başkenti : Abakan   COĞRAFİ KONUM Yenisey Irmağı’nın yukarı kesimindeki geniş Minusinsk Havzası’nın batı yarısında yer alır. Yenisey Irmağının kollarından, Abakan Irmağı bölgenin ortasından geçer. Irmak vadisinin güneyinde, Karagoş Dağında 2.930 m’ye kadar yükselen Batı Sayan

İnguş Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

İnguş Cumhuriyeti (Turan İlleri) Yüzölçümü : 9.600 km2   Nüfusu : 400.000   Başkenti : Nazran   Büyük Kafkas dağlarının kuzeyinde Çeçenistan’ın batısında yer alan İnguşistan, dünya İnguşlarının anavatanıdır. Komşuları Gürcistan, Kuzey Osetya, Çeçenistan ve Dağıstan’dır. Çeçenlerle aynı coğrafyayı paylaşan ve aynı dili konuşan İnguşlar, yüzyıllardır beraber yaşadılar.  

Kabartay – Balkar Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Kabartay – Balkar Cumhuriyeti (Turan İlleri) Yüzölçümü : 12.500 km2   Nüfusu : 900.000   Başkenti : Nalçik   COĞRAFİ KONUMU Büyük Kafkasların kuzey yamacında yer alan ülkenin, kuzeyinde Stavropol krayı, doğusunda Kuzey Osetya Cumhuriyeti, güneyinde Gürcistan ve batısında Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti yer almaktadır.1998 tahminlerine göre nüfusu 900 bin

Karaçay – Çerkez Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Karaçay – Çerkez Cumhuriyeti (Turan İlleri) Yüzölçümü : 14.100 km2   Nüfusu : 220.000   Başkenti : Çerkesk   COĞRAFİ KONUMU Rusya’nın güneybatısında, Stavropol bölgesinde bir Cumhuriyettir. Büyük Kafkasların derin vadi ve boğazlarla bölünmüş olan ve Dombay-Ulgan dağında 4.047 m’ye ulaşan kuzey uzantılarının arasında yer alır. Alp tipi çayırların

Kuzey Osetya (Alanya) Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Kuzey Osetya (Alanya) Cumhuriyeti (Turan İlleri) Yüzölçümü : 8.000 km2   Nüfusu : 650.000   Başkenti : Vladikafkas   Kafkasların kuzeyinde , Rusya Federasyonuna bağlı özerk bir cumhuriyettir. Oset dilinde “Alan”, Gürcüce “Owsethi”, Rusça “Osetinski” ve Almanca “Ossen” diye adlandırılan Osetler, M.Ö. 7-8.yy.dan itibaren Hunların baskısı üzerine Kafkasya’ya sığınmış

Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti (Turan İlleri) Yüzölçümü : 3.103.200 km2 Nüfusu : 1.381.000 Başkenti : Yakutsk COĞRAFİ BİLGİLER Kuzeydoğu Sibirya’da Kuzey Buz Denizi’ne dökülen Lena, Yana, İndigirka ve Kolıma ırmaklarının havzasında yer alır. Ülkenin % 40’dan fazlası kutup dairesinin kuzeyindedir. Ülkenin % 20’si kuzey kutbundadır ve 2/3’ü dağlarla kaplıdır. Ortalama

Tiva (Tuva) Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Tiva (Tuva) Cumhuriyeti (Turan İlleri) Yüzölçümü : 170.500 km2   Nüfusu : 338.557 Başkenti : Kızıl   COĞRAFİ KONUM Moğolistan’a komşu olan Tıva Cumhuriyeti yukarı Yenisey nehri havzasında yer alır. Ülke, Sibirya’nın güneydoğusundadır. Ülkenin başlıca yüzey şekilleri olan geniş Tıva ve Todja havzalarının sularını Yenisey nehrinin iki ana kolu

Tataristan Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Tataristan Cumhuriyeti (Turan İlleri)   Yüzölçümü : 68.000km2 Nüfusu : 3.642.000 Başkenti : Kazan COĞRAFİ KONUM Tataristan Orta İdil’in kuzeyinde eski SSCB’nin Avrupa bölümünde Kama ve İdil nehirlerinin birleştiği bir bölgedir. Volga nehri cumhuriyetin batı ucundan Kuzey-Güney doğrultusunda akarak cumhuriyet topraklarının büyük bir bölümünü sular. Ülke genelde alçak ve

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)