Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – (Turan İlleri)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(Turan İlleri)

 

TARİHÇE
Türkiye'nin güney sahillerine 40 mil mesafede bulunan Kıbrıs, tarihte birden çok halkın ve ulusun kaynaştığı; 3355 m2 toprağa sahip ve doğal güzellikleri, ılıman iklimi ve stratejik önemi sebebiyle sürekli göç almış bir adadır.
Tarih boyunca lılar, Ermeniler, Lübnanlılar, Osmanlılar ve Anadolu'dan gelen Türkler adanın sakinleri olmuşlardır.
1571 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı idine kazandırılmıştır. Bu değişimden sonra aa Anadolu'nun özellikle güney şehirlerinden yoğun Türk leşimi yapılmıştır. Ancak 1878 (93 Savaşı) Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Kıbrıs İngilizler'e bırakılmış ve burada Türk ve Rum toplulukları 1960'lara kadar ve dörtyüz yıl gibi uzun bir süre barış içinde bir arada yaşamışlardır. 1960 da kurulan bağımsız ve egemen Kıbrıs devleti statüsünde Türkler ve Rumlar eşit haklar almışlardır. Bu süreç 1963 ve 1974 yılına kadar devam etmiş; Rumların “Enosis” düşleri nedeni ile 1974 te Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Anayasası'nın verdiği garantörlük haklarını kullanarak aa barış için ve Türklerin can güvenliklerini korumak üzere asker çıkarmıştır. Böylece adanın kuzey bölgesine (% 33) Türkler, güneyine de Rumlar toplanmıştır. Rumların bilinen uzlaşmaz ları karşısında adanın sakini olan Türkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan etmişlerdir. Bu olaydan sonrada ı az da olsa aa yeni göçmenler yerleşmişlerdir.ları karşısında adanın sakini olan Türkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan etmişlerdir. Bu olaydan sonrada sayıları az da olsa adaya yeni göçmenler yerleşmişlerdir.

 

EKONOMİ
Osmanlı döneminden buyana Kıbrıslı Türklerin çoğunluğu küçük çiftçilerdir. Tarımla; meyve, sebze, turunçgiller yetiştirerek geçimlerini sağlamışlardır. Son zamanlarda turizm de gelişme yoluna girmiş bulunmaktadır. Kıbrıslı Türk kadınlar, bağımsızlığın ilanından sonra memur, işçi, öğretmen gibi mesleklerde çalışmaya başlamışlar ve iş hayatına girmişlerdir. Kıbrıs ekonomisi 1983 yılından sonra da Türkiye ekonomisiyle uyum göstermiş ve para birimi olarak Türk Lirasının kullanımı tercih edilmiştir.

 

EĞİTİM
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çocuklar, 6 yaşında ilkokula başlamakta; 3 yıl ortaokulda, üç yıl lisede öğrenim görmektedirler. Ayrıca K.K.T.C.'de ilkokul öğretmeni yetiştiren kurumlar da bulunmaktadır. Yüksek öğrenim ise devlet ve özel üniversiteler eliyle yürütülmektedir. Türkiye'de olduğu gibi, ilköğretim zorunlu yürütülmekte, eğitim kurumlarından toplumun her kesimi yararlanmaktadır. Türkiye, öğretim elemanları göndererek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim hizmetlerine destek vermektedir.
Sağlık hizmetleri devletin denetimindedir.

 

KANUNLAR ve ANLAŞMALAR
K.K.T.C. ve Türkiye'nin Taraf Olduğu Anlaşma, Protokol ve Mutabakat Zabıtları:

 

 

KANUNLAR :
1- 14.07.1964 Tarih ve 500 Sayılı Kanun'un 10.06.1975 Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değişik “14.07.1964 Gün ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki Kanunun 1'inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun”un Birinci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun (Resmi G.16.04.1981 tarih, 17312 sayı)
2- 14 Temmuz 1964 Tarihli ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleri ile Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 10 Haziran 1975 Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değiştirilen 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun (27/07/1982 Gün ve 17765 Sayılı Resmi Gazete'de Düzeltmesi Vardır.) (Resmi G.13.07.1982 tarih, 17753 sayı)
3- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve 467 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun (Resmi G.12.11.1996 tarih, 22815 sayı)
4- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye ında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 31.07.1998 tarih, 23419 sayı)
5- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 31.07.1998 tarih, 23419 sayı)
6- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 05.08.1999 tarih, 23777 sayı)
7- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında İki Ülke Vtandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 11.11.1999 tarih, 23873 sayı)
8- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma İskan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokol'unun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi G. 06.02.2000 tarih, 23956 sayı)

 

ANLAŞMA, PROTOKOL ve MUTABAKAT ZABITLARI :
1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları Arasında Yapılan Görüşmelerde Tespit Edilen ve Mutabık Kalınan Hususlara İlişkin Belgenin Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 09.04.1991 tarih, 20840 sayı)
2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Yapılan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne Pasaport Yerine Kimlik Belgesi ile Seyahat Edebilmesi Hakkında Anlaşma'nın Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 30.07.1991 tarih, 20945 sayı)
3- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Yapılan Karma Ekonomik Komisyonu Onikinci Dönem Protokolu'nun Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 28.05.1992 tarih, 21241 sayı )
4- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Yapılan Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 23.07.1992 tarih, 21293 sayı)
5- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile İmzalanan İki Adet Sahil Güvenlik Botu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 05.09.1993 tarih, 21689 sayı)
6- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokol'un Onaylanmasına Dair Karar (Resmi G. 14.09.1994 tarih, 22051 sayı)
7- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 23.09.1994 tarih, 22060 sayı)
8- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu XIII. Dönem Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 24.12.1994 tarih, 22151 sayı)
9- Kuzey Kıbrıs ile Türkiye Arasında İmzalanan Ekonomik İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 12.03.1997 tarih, 22931 sayı)
10- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında İmzalanan Yardım ve İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 31.07.1997 tarih, 23066 sayı)
11- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Denizde Arama ve Kurtarma Konusunda Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 02.08.1997 tarih, 23068 sayı)
12- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Tarım Alanında Teknik, sel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 02.08.1997 tarih, 23068 sayı)
13- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Basın-Yayın İşbirliği ve Yardımlaşma Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 13.08.1997 tarih, 23079 sayı)
14- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Bir Ortaklık Konseyi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 05.09.1997 tarih, 23101 sayı)
15- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında İmzalanan Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 11.12.1997 tarih, 23197 sayı)
16- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında İmzalanan Kültür Alanında İşbirliği Protokolu”nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 13.01.1998 tarih, 23229 sayı)
17- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış İşleri ve Savunma Bakanlığı ile Türkiye Dış İşleri Bakanlığı Arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 09.02.1998 tarih, 23253 sayı)
18- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Hükümeti Arasında Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlaşma Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 24.02.1998 tarih, 23268 sayı)
19- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında İmzalanan “Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 15.04.1998 tarih, 23314 sayı)
20- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımız Arasında Eğitim, Bilim ve Teknik Alanlarında İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 05.07.1998 tarih, 23393 sayı)
21- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Orman Bakanlığı Arasında Akdedilen “Yardım ve İşbirliği Protokolu”nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 03.12.1998 tarih, 23542 sayı)
22- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 01.02.1999 tarih, 23598 sayı)
23- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Düzenlenen Girne Öğretmen Evi'nin İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 10.07.1999 tarih, 23751 sayı)
24- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 25.11.1999 tarih, 23887 sayı)
25- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Ekonomik İşbirliği Protokolu'ne Ek Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 30.12.1999 tarih, 23922 sayı)
26- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında İki Ülke Vatndaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 06.01.2000 tarih, 23928 sayı) 27- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Orman Bakanlığı Arasında Yardım ve İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 06.01.2000 tarih, 23928 sayı)
28- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Arasında Ekonomik İşbirliği Protokolu'ne İkinci Ek Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 29.02.2000 tarih, 23979 sayı)
29- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 29.03.2000 tarih, 24004 sayı)
30- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma İskan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar (Resmi G. 05.05.2000 tarih, 24040 sayı)

 

RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ
Türkiye'deki tatil günlerine ek olarak:
15 KASIM BAĞIMSIZLIK GÜNÜ
20 TEMMUZ ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ BAYRAMI

15 Kasım 1983'de bağımsızlığını ilân eden Doğu Akdeniz Türk Cumhuriyeti…

RESMİ ADI

BAŞKENT

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Lefkoşa

BAĞIMSIZLIK TARİHİ

YÜZÖLÇÜMÜ/NÜFUSU

24 Ağustos 1991

3,355 km2 / 210 188

DİLİ

YÖNETİM BİÇİMİ

Türkçe

Cumhuriyet

DEVLET BAŞKANI

PARA BİRİMİ

Mehmet Ali TALAT

YTL

KOMŞULARI

ULUSLARARASI KODU

 

GSMH

ARAZİ YAPISI

İDARİ DURUMU

ÖNEMLİ ŞEHİRLER

Lefkoşa, Girne, Magosa

|» “Turan İlleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)