Hidrokarbonlar ile etiketlenmiş başlıklar

Hidrokarbonlar – Alkanlarda adlandırma

Hidrokarbonlar Yalnız C ve H içeren bileşiklere hidrokarbon denir. Hidrokarbonların sınıflandırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.   Alkanlar (Parafinler) Alkanlar doymuş hidrokarbonlardır.  CnH2n + 2 formülüne uyarlar. Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır ve tekli bağlarla bağlanmıştır.  Homolog sıra oluştururlar.  Apolar moleküllerdir ve suda çözünmezler. Karbon sayısı arttıkça erime ve kaynama noktaları artar.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)