Hidrokarbonlar – Alkanlarda adlandırma

Hidrokarbonlar

Hidrokarbonlar

Yalnız C ve H içeren bileşiklere hidrokarbon denir. Hidrokarbonların sınıflandırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
hidrokarbonlar_001

 

Alkanlar (Parafinler)

 • Alkanlar doymuş hidrokarbonlardır.
 •  CnH2n + 2 formülüne uyarlar.
 • Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır ve tekli bağlarla bağlanmıştır.
 •  Homolog sıra oluştururlar.
 •  Apolar moleküllerdir ve suda çözünmezler.
 • Karbon sayısı arttıkça erime ve kaynama noktaları artar.
 • Aynı karbon sayılı alkanlarda dallanma arttıkça düşer.

Bazı alkanların adları aşağıda verilmiştir.
alkanlar
Alkanlardan bir H çıkarılmasıyla geriye kalan kısma alkil kökü denir. Alkil gruplarının genel formülü CnH2n + 1 dir ve R şeklinde gösterilir.
alkil_grubu
alkiller

Alkanlarda adlandırma

IUPAC (Uluslararası Uygulamalı ve Kuramsal Kimyacılar
Birliği) adlandırma sisteminin kuralları şunlardır:

 • Önce en uzun karbon zinciri seçilir.
 • Ana zincirdeki dallanmanın en yakın olduğu uçtan numaralandırma yapılır.
 • Dallanmış grupların yeri ve adı söylendikten sonra en uzun zincirli karbonun alkan adı söylenir.
 • Birden fazla aynı dallanması varsa dallanma- nın olduğu karbon atomu numaraları belirtildikten sonra grupların sayısı di, tri, tetra …. gibi latince ola- rak söylenir.


alkanlar_001
alkanlarda_adlandirma
alkanlar_ornek

Adlandırma

Özel adlandırmada belirli bir kural yoktur. Sadee izo ve neo yapılarının bilinmesi gereklidir.
!i Düz zincirin 2. karbonuna bir tane – CH3 grubu bağ- lı ise izo 2 tane – CH3 grubu bağlı ise neo ön eki alır.
ozel_adlandirma

Siklo Alkanlar ve Adlandırılmaları

Karbon atomlarının bir halka şeklinde birbirine bağlanması sonucu oluşan alkanlara denir. Genel formülleri CnH2n dir.
siklo_alkanlar

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)