Hristiyanlık ile etiketlenmiş başlıklar

Tarih Boyunca Türklerin Kabul Ettiği Dinler

Tarih Boyunca Türklerin Kabul Ettiği Dinler Türkler, tarih boyunca çok çeşitli coğrafyalarda yaşamışlar, çok çeşitli kültürlerle temas etmişler, bu temasların sonucunda da çeşitli dinleri kabul etmişlerdir. Ancak dikkati çeken nokta, Türklerin, tespit edilebilen ilk dinî inanç ve hayatlarından başlayarak kabul ettikleri çoğu dinlerin tek tanrılı oluşu ve semavî nitelik

Dünya Dinleri

…Dünya Dinleri… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.)   1. Uzak Doğu Dinleri » Budizm » Janizm – Caynacılık » Sıkh Dini – Sihizm » Hinduizm » Şintoizm » Konfüçyüsyanizm » Taoizm 2. Orta Doğu Dinleri » Nusayrilik » İslamiyet » Dürzilik » Zerdüştilik – Mazdaizm » Sabiilik – Mandenler »

Hristiyanlık – (Dünya Dinleri) – (1. Bölüm)

Hristiyanlık (Dünya Dinleri) (1.Bölüm) Hıristiyanlık, bugünkü dünya coğrafyasının hemen her bölgesinde mensubu bulunan, temelde vahiy ve mukaddes kitap ile tekTanrıcılığa dayanan bir dindir. (1)   Hıristiyan kelimesi Yunanca “khristianos” kökünden gelir. isa’nın adı bu dilde Khristos (2) olarak geçer. Bu kökten çıkan “khristianos” ve “khristian” kelimeleri de, isa’ya bağlanan,

Hristiyanlık – (Dünya Dinleri) – (2. Bölüm)

Hristiyanlık (Dünya Dinleri) (2. Bölüm) 3- Prostestan Mezhebi Almanca’da “protestieren” kelimesinden alınmış olan Protestan “itiraz, protesto, başkaldıran” anlamlarına gelir. Protestan mezhebinin doğuşu, XVI. yüzyılda Martin Luther (1489-1546)’in Roma Katolik Kilisesi’ne karşı;   1- Günahları bağışlamak, 2- Günahların bağışlanmasını malî bir kaynak haline getirmek, 3- incil yorumunu kendi tekeline almak,

Birleşik Kilise – (Dünya Dinleri)

Birleşik Kilise (Dünya Dinleri) Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil‘i kullanmalarına rağmen aslında Hinduizmle Hıristiyanlığın karışımı bir inanca sahip bir külttür.   İsmi birleşik olmasına karşılık günümüzde 2 büyük gruba ayrılmışlardır.Çeşitli ülkelerde 300 merkezleri vardır. Unity School of Christianity Kültü 1889 yılında Charles ve Myrtle Fillmore adlı karı-koca tarafından Missouri, Kansas

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)