İle edatı ile etiketlenmiş başlıklar

Edatların Kattığı Anlamlar

Edatların Kattığı Anlamlar Kimi edatlar sıkça kullanılmakta ve farklı anlamlar içerebilmektedir. Bu edatlar ve kattıkları anlamlar aşağıda açıklanmıştır: Gibi a. Benzetme: Aslan gibi bir adamdır. b. Durum: Kovanın içi çöplük gibi oldu. c. Sanma: Seni önceden gördüm gibi. d. Zaman: Dün öğle gibi eve geldi. e. Tahmin: Oyun berabere bitecek

İlgeç (Edat)

İlgeç (Edat) Öteki türlerdeki kelimelerden farklı olarak cümlede anlam ilişkisi kuran sözcüklere edat adı verilir. Dilimizde sınırlı sayıda edat vardır. Sınavlarda daha çok anlamsal özellikleri sorulur. Belli başlı edatlar: Yukarıda Türkçedeki edatların sınışandırılmış bir listesi verilmiştir. Buradaki bazı sözcükler farklı görevlerde karşımıza çıkabilmektedir. (ile, yalnız, ancak, bir, değil, karşı,doğru, başka vb.) a. İle

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)