Katolik ile etiketlenmiş başlıklar

Hristiyanlık – (Dünya Dinleri) – (1. Bölüm)

Hristiyanlık (Dünya Dinleri) (1.Bölüm) Hıristiyanlık, bugünkü dünya coğrafyasının hemen her bölgesinde mensubu bulunan, temelde vahiy ve mukaddes kitap ile tekTanrıcılığa dayanan bir dindir. (1)   Hıristiyan kelimesi Yunanca “khristianos” kökünden gelir. isa’nın adı bu dilde Khristos (2) olarak geçer. Bu kökten çıkan “khristianos” ve “khristian” kelimeleri de, isa’ya bağlanan,

Hristiyanlık – (Dünya Dinleri) – (2. Bölüm)

Hristiyanlık (Dünya Dinleri) (2. Bölüm) 3- Prostestan Mezhebi Almanca’da “protestieren” kelimesinden alınmış olan Protestan “itiraz, protesto, başkaldıran” anlamlarına gelir. Protestan mezhebinin doğuşu, XVI. yüzyılda Martin Luther (1489-1546)’in Roma Katolik Kilisesi’ne karşı;   1- Günahları bağışlamak, 2- Günahların bağışlanmasını malî bir kaynak haline getirmek, 3- incil yorumunu kendi tekeline almak,

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)