Kombinasyon Örnekleri ile etiketlenmiş başlıklar

Kombinasyon Örnekleri 2

ir öğrenci 10 soruluk bir sınavda, ilk 3 sorudan en az 2 tanesini cevaplamak zorunda olduğuna göre, cevaplayacağı 7 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir? A) 84 B) 88 C) 90 D) 96 E) 98 Öğrenci ilk 3 sorudan en az 2 tanesini cevaplamak zorunda olduğundan, ilk 3 sorudan 2

Kombinasyon Örnekleri

8 kız ve 6 erkek öğrenci arasından 3 ü kız, 3 ü erkek olmak üzere 6 kişilik kaç farklı grup seçilir? A) 940 B) 996 C) 1024 D) 1040 E) 1120 5 bay, 5 bayan arasından en çok 1 bayan bulunmak şartı ile 4 kişilik bir grup kaç farklı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)