lys ygs ile etiketlenmiş başlıklar

Türklerde Kültür Uygarlık Konu Anlatımı

TÜRKLERDE KÜLTÜR UYGARLIK 1. Devlet Yönetimi Eski Türk devletlerinde, Türk toplumlarında siyasi eşkilatlanmanın en üst basamağını, İl denilen devlet oluştururdu. Devletin başında hakan (han veya kağan) bulunurdu. Hükümdarlar, devleti yönetmenin kutsal bir görev olduğuna ve bu görevin kendilerine Gök Tanrı tarafından verildiğine inanırdı. Gök Tanrı tarafından verilen yönetme yetkisine

Bulgarlar Konu Anlatımı

Bulgarlar Kök Türklerin, Avarları yenmesi üzerine Avarların idaresinden kurtulan Bulgarlar, VI. yüzyılın sonlarında Kubrat’ın yönetiminde Bulgar birliğini oluşturdular ve Kuzey Kafkasya’dan Dinyeper Irmağı’na ve İran’a kadar uzanan topraklar üzerinde Büyük Bulgar Devleti’ni kurdular. Ancak VII. yüzyıl ortalarında Hazarların saldırıları sonucu devlet parçalandı. Bulgarların Don ile Kuban arasındaki yurtlarının Hazar

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)