Özellik ile etiketlenmiş başlıklar

Özellik

Bütün daireler (ve çemberler) benzerdir. Benzerlik oranı yarıçaplar oranıdır. Ölçüleri eşit olan çember yayları da benzerdir.

Özellik 7

30° – 30° – 120°  Üçgeni 120° nin karşısındaki kenar, 30° nin karşısındaki kenarın katıdır. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir?

Özellik 6

15° – 75° – 90° Dik Üçgeni Yukarıda verilenlere göre, |AC| kaç cm dir? A)8 B)6 C)5 D)4 E)3

Özellik 5

45° – 45° – 90° Dik Üçgeni Bu üçgen ikizkenar dik üçgendir. Hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluğunun katıdır. 16 metre uzunluğundaki bir merdiven, 45° lik açı yapacak şekilde yere dik, bir duvara dayandırılıyor. Buna göre, merdiven ayağının duvara olan uzaklığı kaç metredir? Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir?

Özellik 4

ÖZEL AÇILI DİK ÜÇGENLER  30° – 60° – 90° Dik Üçgeni 30° nin karşısındaki dik kenarın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısıdır. 60° nin karşısındaki dik kenarın uzunluğu, 30° nin karşısındaki dik kenarın uzunluğunun katıdır. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A) 3 B)5 C)7 D) 9 E) 11

Özellik 3

Köşegenleri dik kesiflen dörtgenlerin karfl›l›kl› kenarlar›n›n kareleri toplam› birbirine eflittir.

Özellik 2

Muhteşem Üçlü Yukarıda verilenlere göre, a kaç cm dir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6 1998 ÖSS Özellik Öklid Teoremleri Bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik dik üçgeni birbirine benzer üç dik üçgene ayırır. Bu benzerliklerden öklid bağıntıları elde edilir. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A) 9 B)

Özellik

Kenar uzunlukları tamsayı olan bazı dik üçgenler aşağıda verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir? A) 5 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 ABC üçgeni (3 – 4 – 5) üçgenidir. |BC| = 5cm olur. BCD üçgeni (5 – 12 – 13) üçgenidir. |BD| = x

Bilim Felsefesi

Bilim Kaynağı, konusu, alanı ve nesnesi sınırlanarak belirlenmiş, amaca uygun ve objektif yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuş sistemli bilgiler bütünlüğüdür. Bilim, felsefe gibi varlık alanının, tümünü kendisine konu edinmez. Somut varlık alanını konu edinir. Her bilim varlık alanının sınırları belirlenmiş bir alanını inceler. Örneğin fizik, biyoloji ya da

Ulu Önder Atatürk`ün en sevdiğiniz özelliği hangisidir?

Ulu Önder Atatürk`ün en sevdiğiniz özelliği hangisidir? Ulus ve vatan sevgisinin olması % 32,2 (1991 kişi) Üstün zekâlı ve bilgili olması % 18,2 (1125 kişi) Özgür ve çağdaş düşünceli olması % 11,6 (717 kişi) Sabırlı ve çalışkan olması % 9,6 (594 kişi) Cesaretli olması % 8,3 (511 kişi) Türkçü

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)