Serbest ile etiketlenmiş başlıklar

Serbest Müstezat – (Nazım Biçimleri)

…Serbest Müstezat… (Nazım Biçimleri) 1. Bu nazım şeklinde uzun, kısa, çok kısa dizeler bazen düzenli, bazen de düzensiz olarak tekrarlanırlar. 2. Kısa mısraların ölçüsü, şiirin ölçüsünün bir parçasıdır. 3. Kafiye düzeni belirli bir kurala bağlı değildir. 4. Aruz ölçüsüyle yazılır. 5. Edebiyatımızda özellikle Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî şairlerinin

Serbest Nazım – (Nazım Biçimleri)

…Serbest Nazım… (Nazım Biçimleri) 1. Genellikle ölçü ve kafiyeye bağlı bulunmayan, dizelerindeki hece sayısı değişik olan şiirlerdir. 2. Servet-i Fünûn’dan sonra kullanılmaya başlanan bu nazım şekli günümüzde çok yaygınlaşmıştır. 3. Ölçü ve kafiye şiire ahenk verir. Serbest nazımlarda ise bu ahenk aliterasyon ve asonanslarla sağlanır. 4. Serbest nazmın, şairlerin

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)